Skip to content

Möjligheter att få en del av vistelsen betald av Försäkringskassan

Eftersom Försäkringskassan jämställer vår rehabilitering med den man erhåller i Sverige kan man erhålla ersättning för sina rehabiliteringskostnader. Nivån styrs bland annat av var du bor i landet och hur Regionen ser på rehabilitering. Kravet är att det finns ett medicinskt behov. Möjligheterna att få ersättning är alltså inte beroende av ålder eller om man är arbetsför.

Vi hjälper dig gärna med din ansökan!

Är du anställd med kollektivavtal kan arbetsgivaren söka ersättning för vård inom Sverige och för digital vård.

Om företaget har kollektivavtal kan arbetsgivare erhålla ersättning genom AFA försäkring. De kan täcka upp till 50% av kostnaden.

Lån via Medical Finance

Optima Rehab kan erbjuda fina lånevillkor via Medical Finance. Du får snabbt svar på din låneansökan och du söker på nätet. Mer information hittar du här. Ansökan gör du här: www.medicalfinance.se

Information om lånemöjligheter

Finansiering & uppdelning av betalning

Då Försäkringskassan betalar sin del i efterskott kan det finnas behov av att få finansiering till ersättningen erhålls. I de fall ersättning inte erhålls finns också möjligheten att dela upp återbetalningen.

Lån via Medical Finance

Medical Finance är ett kreditföretag som är specialiserat på vårdfinansiering. Medical Finance har mer än 10 år erfarenhet av finansiering med bransch anpassade lösningar för privata vårdgivare.  De är ett av Sveriges ledande finansbolag inom vård och hälsa. .

”Vi värdesätter patientens trygghet och vill att våra låntagare ska känna sig omhändertagna. Därför har vi tagit fram våra egna vårdgarantier”.

Mer information www.medicalfinance.se

Sjukskrivning och finansiering av stressrehabilitering

Det går att ansöka om förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan för dig som åker på rehabilitering. Om företaget har kollektivavtal kan arbetsgivare erhålla ersättning genom AFA försäkring.