Skip to content

Att få en del av vistelsen betald av Försäkringskassan

Eftersom Försäkringskassan jämställer vår rehabilitering med den man erhåller i Sverige kan man erhålla ersättning för sina rehabiliteringskostnader. Nivån styrs bland annat av var du bor i landet och hur Regionen ser på rehabilitering. Kravet är att det finns ett medicinskt behov. Möjligheten att få ersättning är alltså inte beroende av ålder eller om du är arbetsför. Vi hjälper dig gärna med din ansökan!

Är du anställd med kollektivavtal kan arbetsgivaren söka ersättning för vård inom Sverige och för digital vård.

Om företaget har kollektivavtal kan arbetsgivare erhålla ersättning genom AFA försäkring. De kan täcka upp till 50% av kostnaden.

Lån via Medical Finance

Lån via Medical Finance

Optima Rehab kan erbjuda fina lånevillkor via Medical Finance. Du får snabbt svar på din låneansökan om du söker på nätet. Mer information hittar du här.

Play Video
Play Video