Finansiering av resan

Goda möjligheter att få en stor del av vistelsen betald av Försäkringskassan

Eftersom Försäkringskassan jämställer vår rehabilitering med den man erhåller på sjukhus har 9 av 10 deltagare fått ersättning för sina rehabiliteringskostnader. Det har inneburit att flera betalat endast patientavgiften plus flygbiljett. Kravet är att det finns ett medicinskt behov. Möjligheterna att få ersättning är alltså inte beroende av ålder eller om man är arbetsför.

Vi hjälper dig gärna med din ansökan. En ny lag gäller från och med 1 oktober 2013. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Här hittar ni våra prislistor

Finansiering & uppdelning av betalning

Då Försäkringskassan betalar sin del i efterskott kan det finnas behov av att få finansiering till ersättningen erhålls. I de fall ersättning inte erhålls finns också möjligheten att dela upp återbetalningen.

 

Lån via Medical Finance

Medical Finance är ett kreditföretag som är specialiserat på vårdfinansiering. Medical Finance har mer än 10 år erfarenhet av finansiering med bransch anpassade lösningar för privata vårdgivare.  De är ett av Sveriges ledande finansbolag inom vård och hälsa. .

”Vi värdesätter patientens trygghet och vill att våra låntagare ska känna sig omhändertagna. Därför har vi tagit fram våra egna vårdgarantier”.

Mer information www.medicalfinance.se