Skip to content
Optima Rehab – ett rehabiliteringsföretag

Rehabilitering och behandling som gör stor skillnad​

För dig som har behov av rehabilitering erbjuder Optima Rehab behandlingar och rehabilitering utomlands i ett varmt och skönt klimat. Vi erbjuder kompletterande behandlingar även i Sverige. På våra program arbetar erfarna fysioterapeuter, logopeder, neuropsykologer samt läkare. Personalsammansättningen är beroende av vilket program. Vi arbetar småskaligt vilket innebär att varje deltagare får maximal uppmärksamhet av vår personal. Behandlingarna anpassas efter dina behov, förutsättningar och önskemål. Detta för bästa tänkbara resultat och för en lyckad rehabilitering.

Vilka resultat kan man förvänta sig?

Våra behandlingar är alltid baserad på de senaste rönen gällande rehabilitering. För att kunna bedöma och förbättra resultaten gör vi alltid mätningar. Mätningarna görs med evidensbaserade instrument. På så sätt kan vi se vilka förbättringar deltagarna har gjort.

Du kan få en del av vistelsen betald av Försäkringskassan

Eftersom Försäkringskassan jämställer vår rehabilitering med den man erhåller i Sverige kan man erhålla ersättning för sina rehabiliteringskostnader

Vi hjälper dig med din ansökan

Det enda du behöver göra är att skriva på en fullmaktsblankett till Försäkringskassan som du får av oss. För att vi skall kunna söka behöver vi dessutom en kopia på en aktuell journal och en remiss. Journalen kan du få via nätet och remissen kan du be din husläkare om. Svårare är det inte. Vi tar sedan kontakt med kassan och sköter hela korrespondensen med dem. Självfallet kostar det inget.

Att vara anhörig

På Optima Rehabs anläggningar är alla välkomna som medföljande. Vi vet att du fyller en viktig roll i rehabilitering. Här har du möjlighet att prata med våra fysioterapeuter, neuropsykologer och logopeder om träning. Vi ser vistelsen som ett utmärkt utbildningstillfälle.

Digital rehabilitering

Det finns studier som visar att rehabilitering via nätet fungerar mycket bra. Optima Rehab kan därför erbjuda dig digitala alternativ eller en kombination digitalt med vistelser i Sverige och/eller Spanien.

Logga in säkert

Över 1500 deltagare sedan starten

Vårt arbete visar på fina resultat och nöjda deltagare

Är du redo för nästa steg?
Så här går det till.

1.

Gör en intresseanmälan. Skicka in kopia på en journal samt en fullmakt om du behöver hjälp med att ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

2.

Vi återkopplar till dig så snart vi har fått alla handlingar.

3.

Vi hjälper dig i dialogen med Försäkringskassan

4.

Välj ett datum som passar dig.

5.

Bokat och klart

6.

Rehabiliteringen börjar

.

Känner du redan nu att du vill resa med oss eller har du en närstående/vän som du tror skulle behöva rehabilitering?

Intresseorganisationer som vi stödjer

OR_180x90_Stroke
OR_180x90_Parkinson
OR_180x90_Afasi
OR_180x90_Hjarnfonden

Kunder

OR_180x90_Sandvik
OR_180x90_Oslo