Skip to content
Optima Rehab – ett rehabiliteringsföretag

Digital rehabilitering

Det finns studier som visar att rehabilitering via nätet fungerar mycket bra. Optima Rehab kan därför erbjuda dig digitala alternativ eller en kombination digitalt med vistelser i Sverige och/eller Spanien.

Möjligheter att få en del av vistelsen betald av Försäkringskassan

Eftersom Försäkringskassan jämställer vår rehabilitering med den man erhåller i Sverige kan man erhålla ersättning för sina rehabiliteringskostnader. 

Läs mer om ersättning från Försäkringskassan

Frågor och svar

Det finns naturligtvis många frågor innan man beslutar om att resa på en rehabiliteringsresa. Vi svarar mer än gärna på alla frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du alltid kontakta oss via chatten.

Till frågor och svar

Att vara anhörig

På Optima Rehabs anläggningar är alla välkomna
som medföljande. Vi vet att du fyller en viktig roll i
rehabilitering. Här har du möjlighet att prata med
våra fysioterapeuter, neuropsykologer och
logopeder om träning. Vi ser vistelsen som ett
utmärkt utbildningstillfälle.

Optima Rehab

Rehabilitering och behandling
som gör stor skillnad

För dig som har behov av rehabilitering erbjuder Optima Rehab behandlingar och rehabilitering utomlands i ett varmt och skönt klimat. Vi erbjuder kompletterande behandlingar även i Sverige. På våra program arbetar erfarna fysioterapeuter, logopeder, neuropsykologer samt läkare. Personalsammansättningen är beroende av vilket program. Vi arbetar småskaligt vilket innebär att varje deltagare får maximal uppmärksamhet av vår personal. Behandlingarna anpassas efter dina behov, förutsättningar och önskemål. Detta för bästa tänkbara resultat och för en lyckad rehabilitering.

Vilka resultat kan man förvänta sig?

Våra behandlingar är alltid baserad på de senaste rönen gällande rehabilitering. För att kunna bedöma och förbättra resultaten gör vi alltid mätningar. Mätningarna görs med evidensbaserade instrument. På så sätt kan vi se vilka förbättringar deltagarna har gjort.

Du kan få en del av vistelsen betald av Försäkringskassan

Eftersom Försäkringskassan jämställer vår rehabilitering med den man erhåller i Sverige kan man erhålla ersättning för sina rehabiliteringskostnader

Vi hjälper dig med din ansökan

Det enda du behöver göra är att skriva på en fullmaktsblankett till Försäkringskassan som du får av oss. För att vi skall kunna söka behöver vi dessutom en kopia på en aktuell journal och en remiss. Journalen kan du få via nätet och remissen kan du be din husläkare om. Svårare är det inte. Vi tar sedan kontakt med kassan och sköter hela korrespondensen med dem. Självfallet kostar det inget.

Att vara anhörig

På Optima Rehabs anläggningar är alla välkomna
som medföljande. Vi vet att du fyller en viktig roll i
rehabilitering. Här har du möjlighet att prata med
våra fysioterapeuter, neuropsykologer och
logopeder om träning. Vi ser vistelsen som ett
utmärkt utbildningstillfälle.

Digital rehabilitering

Det finns studier som visar att rehabilitering via nätet fungerar mycket bra. Optima Rehab kan därför erbjuda dig digitala alternativ eller en kombination digitalt med vistelser i Sverige och/eller Spanien.

Logga in säkert

Optima Rehabs rehabiliteringsprogram

1.

Få professionell rehabilitering på plats

2.

Rehabilitering med fokus på fysisk och kognitiv träning, samt på tal och språkträning

3.

Bevisat resultat

4.

Vi hjälper er genom hela processen

Svensktalande experter​

Hos oss leds programmen av specialiserade svenska fysioterapeuter, neuropsykologer och logopeder

Berikande miljöer utomlands

Våra program äger rum i berikade miljöer i Spanien och Sverige där individuell målinriktad träning varvas med vila, god mat och social samvaro i vackra stimulerande miljöer.

Individanpassad rehabilitering​

All rehabilitering är individanpassad och fokuserar på varje deltagares nedsatta funktioner och unika förutsättningar.

Fysisk och kognitiv rehabilitering samt språkträning

Programmen innehåller fysisk träning, behandling med neuropsykolog samt tal- och språkträning för de deltagare som har behov av detta.

Träning efter stroke – vi kallar det neurooptimal träning

Neurooptimal träning är skapat för maximal förbättring av rörelseförmågan, språkets funktion och andra kognitiva problem efter en stroke.

Träningen består av intensiva dagliga övningar för att hjälpa personens specifika behov vid exempelvis rörelsehinder, kondition och talförmåga.

Träningen är också upplagd i den bästa miljön under tillräckligt lång tid för att ge godaste möjliga bibehållna effekt. Neurooptimal träning sker i en högintensiv form med arbetsdagar på upp till 6 timmar.

Rehabilitering som ger bevisade resultat och tydliga förbättringar

Vi har sedan starten haft mer än 1500 deltagare och samtliga har under våra träningsprogram uppnått tydliga förbättringar av bland annat balans, styrka och gångförmåga.  Forskningsstudier samt resultat från våra tidigare program visar att tydliga förbättringar kan uppnås även många år efter att skadan har skett. Även den allmänna konditionen förbättras och i många fall också minnet och koncentrationsförmågan.

"Rehabilitering som ger bevisade resultat och tydliga förbättringar"

Fysioterapeut och specialist inom neurologi Ulla Bergfeldt beskriver Optima Rehabs rehabilitering i Spanien.

Är du redo för nästa steg?
Så här går det till.

1.

Gör en intresseanmälan. Skicka in kopia på en journal samt en fullmakt om du behöver hjälp med att ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

2.

Vi återkopplar till dig så snart vi har fått alla handlingar.

3.

Vi hjälper dig i dialogen med Försäkringskassan

4.

Välj ett datum som passar dig.

5.

Bokat och klart

6.

Rehabiliteringen börjar

.

Känner du redan nu att du vill resa med oss eller har du en närstående/vän som du tror skulle behöva rehabilitering?

Över 1500 deltagare sedan starten

Vårt arbete visar på fina resultat och nöjda deltagare

Långa trygga samarbeten

Det finns flera intresseföreningar som arbetar med frågor som gäller rehabilitering.
Aliva
1177
Afa
Sandvik
Stroke_Logo
Afasi_Logo
Hjarnfonden_Logo