Skip to content

Rehabilitering efter stroke

Rehabilitering efter stroke är centralt för att din återhämtning ska fungera så bra som möjligt. Efter en stroke kan många saker kännas utmanande, men med professionell hjälp går det att förbättras avsevärt och i många fall kan man bli bättre än vad man först tror. Här kommer vi att förklara varför det är viktigt med rehabilitering efter stroke, samt vilken rehabilitering som genomgående har visat goda resultat och varför rehabilitering med hjälp av video med Optima Rehab ger en ny möjlighet till fortsatt träning varhelst man önskar.

Varför är det viktigt med rehabilitering efter stroke?

Det finns flera skäl till varför det är viktigt med rehabilitering efter stroke. Genom högkvalitativa rehabiliteringsprogram kan du långsiktigt uppnå förbättringar av kroppsliga och mentala funktioner. Din livskvalitet kan förbättras och nya möjligheter kan dessutom uppstå genom att du utvecklar både gamla och nya förmågor. Genom långsiktiga insatser kan du fortsätta att förbättras under lång tid efter din stroke, och inte minst, behålla de funktioner som du återfått eller utvecklat. Genom att inte göra något så riskerar man istället att bli försämrad över tiden. Rehabilitering kan därför vara av stor betydelse för hur livet utvecklar sig efter en stroke.

Vilken rehabilitering är att föredra efter stroke?

Rehabilitering där flera experter bidrar utifrån de behov som du har är det som generellt rekommenderas. Fysioterapeuterna jobbar till exempel mycket med bassängträning, styrketräning, övningar att förflytta sig och olika balansövningar. Andra övningar inriktas mot koordination och finmotorik. Logopeder och psykologer inriktar sig ofta på att förbättra kommunikation och olika kognitiva och psykiska förmågor. På Optima Rehab ger vi dig chansen att utföra din rehabilitering i varma och härliga Spanien, vilket bidrar till att du blir mer positiv och motiverad vilket gör att rehabiliteringen går bättre.

Rehabilitering med video efter stroke

För att möjliggöra fortsatt och långsiktig rehabilitering med hög kvalitet efter din stroke erbjuder vi på Optima Rehab videoklipp som på ett pedagogiskt och effektivt sätt visar dig hur du genomför ett urval av rekommenderade övningar. Vår prenumerationstjänst gör att du snabbt och enkelt kan komma åt dina övningar närsomhelst via en dator eller mobiltelefon. Med vår erfarenhet, kunskap och engagemang ser vi till att din rehabilitering med video efter stroke blir så bra som möjligt.

Påbörja din rehabilitering
med Optima Rehab

Play Video