Vår behandling av talapraxi

Har du eller närstående problematik med talapraxi och problem med artikulationen vid tal? Vi har lång erfarenhet av att behandla neurologiska symtom som påverkar talet efter exempelvis afasi. Tillsammans skapar vi en behandling som utgår från dig och dina behov.

Behandling av talapraxi i varmt och skonsamt klimat

Att välja rehabilitering i olika former i en varm och skön miljö har många fördelar. Vi erbjuder dig en kvalificerad och modern behandling i Spanien som bygger på kvalificerad och intensiva träning tillsammans med sol, värme, medelhavsmat och social samvaron.

Din behandling för talapraxi skräddarsys och anpassas efter dig som individ – dina behov och din målsättning.

Det finns stöd i dagens forskning som visar att träningseffekten kan förstärkas av vistelse i en miljö som upplevs positiv och stimulerande.

Behandling av talapraxi utifrån dina individuella behov

När du anländer hos oss finns ett team bestående av erfarna svenska logopeder, fysioterapeuter och neuropsykologer – alla med specialistkunskaper inom ämnesområdet rehabilitering. Vår målsättning för dig är att kunna erbjuda personal för din behandling där alla har specialistkompetens.

Direkt efter din ankomst sker ett individuellt möte med personalen som du kommer att arbeta med under din behandling hos oss.  Här formulerar vi dina individuella mål tillsammans med dig, och eventuella medföljare välkomnas givetvis att delta. När detta skapats får du som deltagare ett individuellt schema för din vistelse.

Behandling i tre delar

  • Information och rådgivning till dig som deltagare tillsammans med exempelvis närstående och anhörig när du anländer till oss.
  • Träning av de delar av ditt tal som är påverkat. Här arbetar vi tillsammans med strategier som utgår från dig. Det kan handla om att öka talförståelse med exempelvis sänkt taltempo, ökad röststyrka, eller överdriven artikulation
  • Vi tar fram kommunikationshjälpmedel för att hjälpa dig i vardagen efter hemkomsten.

Dina behov och dina önskemål i centrum

All behandling utformas individuellt utifrån dina svårigheter, resurser, behov och önskemål. Vid behandlingsperiodens början genomförs en bedömning av dina svårigheter där du tillsammans med logoped kommer överens om vad du ska rikta in dig på under behandlingen hos oss. Har du dokumentation om tidigare bedömningar och behandlingsinsatser från din hemort bör de tas med på resan. Detta för att kunna utforma din träning och behandling på bästa möjliga sätt.

Vi välkomnar dig tillsammans med närstående medföljare

Som gäst hos oss välkomnar vi och uppmuntrar närstående att följa med på resan. Vår erfarenhet är att det är positivt för såväl dig som för en närstående att få ta del av din behandling. Medföljande personer har möjlighet att delta i dina aktiviteter så mycket de kan och vill.

Vi erbjuder också anhörigverksamhet i form av anhöriggrupper, föreläsningar och individuella samtal kostnadsfritt utanför ersättningsramarna för din individuella behandling. Dessutom erhåller medföljande tips, råd och uppmuntran från vår kunniga personal samt erbjuds social samvaro med andra i liknande situation.