Vår rehabilitering vid stress

Vi har utvecklat program som vänder sig till dig med stress och utmattningsrelaterad problematik. Vare sig det rör sig om arbetsrelaterade besvär eller tidiga tecken på problem har vi utvecklat rehabiliteringsprogram som bidrar till beteendeförändring, motivation, bättre val och hållbar hälsa. Programmet leds av två terapeuter, en terapeut med KBT kompetens och en fysioterapeut. Max 10 deltagare per kurs

Stressrehab med ett tydligt mål

Vårt mål är att förebygga sjukdom och sjukskrivningar. Som deltagare får du stöd och kunskap att genomföra bestående beteendeförändringar och för att skapa en fördjupad motivation till bättre val för en hållbar hälsa. Vi arbetar också med att höja tilltron till din egen förmåga och att skapa ett liv i balans.  Rehabiliteringen sker individuellt utifrån ett helhetsperspektiv.

Ett mål som alla tjänar på. Vi vänder oss till dig som redan är sjukskriven eller dig som är på väg att bli det.

Hur går programmet till?

Rehabiliteringsprogrammet är framtaget av specialister inom vår verksamhet och baseras på evidensbaserad forskning, alltså program som visat sig ge riktiga resultat för den enskilde individen. Vi arbetar för att skapa långsiktiga hållbara resultat för dig – med fokus på beteendeförändringar ur ett helhetsperspektiv.

Din vistelse i en ny miljö har som mål att stimulera till avslappning och effektivt bryta den dagliga stressen. Det varma klimatet i Spanien minskar infektionsriskerna under hösten och vintern, och solskenet samt längre antal timmar i dagsljus förbättrar humöret vilket genererar bättre behandlingsresultat. . Vistelseorterna såväl i Spanien som i Sverige håller hög kvalitet och är specialdesignade för friskvård.

Programmet utgörs av 12 dagar i Spanien med uppföljningshelg i Sverige och uppföljningssamtal via Skype.

Före och under resan till Spanien

14 dagar före avresan sker ett individuellt Skypesamtal med dig som deltagare. Du får ett avtal där det framgår vad som erbjuds och vad som krävs av dig som deltagare.

Dag ett efter ankomst. Tillsammans med dig gör vi en nulägesbedömning med ett antal evidensbaserade bedömningsinstrument – förväntningar, problemformulering, beskrivning av yttre och/eller inre stressorer. Vi tittar på och påbörjar din förberedelse för förändring, introducerar livskompassen och undersöker livsområden. Med dig på plats i Spanien genomförs också konditions- alternativt gångtest.

Din kurs på 12 dagar sätter igång

Vi arbetar med förändring i värderad riktning, dina steg mot ett liv i balans. Här kommer några exempel på innehållet i ditt intensiva schema:

  • Föreläsningar avseende stress, träning, sömn, återhämtning och livsstil.
  • KBT- samtal individuellt, coachande förhållningssätt, konkreta steg/beteenden i värderad riktning. Brev till dig själv.
  • Gruppdiskussioner om motivation, ansvar/förändra dig själv och inte andra.
  • Ökad medvetenhet om vikten av eget ansvar, ökad tilltro till din egen förmåga och betydelse av att kunna bidra framför allt i yrkeslivet men även privat.
  • ACT- värderad riktning, vilket liv vill jag leva?
  • Introduktion situationsanalys. Livslinjen
  • Identifiera hinder/motstånd
  • Interna respektive externa utmaningar?

Fysioterapeutiska interventioner och åtgärder

Vi arbetar med succesiv stegrad träning anpassad efter din förmåga – promenader, funktionell träning, bassängträning, meditation, stationsträning, yoga, qigong, lugn och ro träning.

Det genomför också gruppaktiviteter med fysisk träning såsom stavgång, vattengymnastik, core- och funktionell styrketräning, stationsträning, qigong och mindfulness/medveten närvaro.

Om så önskas – kontakt med din arbetsgivare

Om du som deltagare, vill och tillåter kan kursledaren kontakta din arbetsgivare för att underlätta återgången eller för att förebygga din sjukskrivning. Detta ingår dock inte i kursens pris.

Efter din resa till Spanien – Fas 3                

När du kommit hem från Spanien är det viktigt att du använder de verktyg du fått hjälp att använda för stresshantering. Här hjälper vi dig med vidmakthållande och uppföljning – både via telefon och workshop med dig närvarande.

Samtal med enskild deltagare med Skype efter 3 månader
Uppföljningshelg, workshop efter 6 månader
Samtal med enskild deltagare med Skype efter 9 månader