Skip to content

Rehabilitering vid stress och stressrelaterade sjukdomar.

För dig eller en anhörig som lider av stress eller sjukdomar relaterade till stress erbjuder vi rehabilitering i Spanien. Med Optima Rehab får du en multimodal behandling vilket innebär att ett vårdteam med bland annat fysioterapeut och psykolog tillsammans med dig kartlägger faktorerna som orsakar din stress – så kallade stressorer. Detta gör vi bland annat genom tester och samtal.

Då stressorer ofta uppkommer i arbetlivet så ingår det i programmen även samtal med din arbetsplats både före och under behandlingsperioden. Detta underlättar din process att komma tillbaka till arbetet efter avslutad behandling. 

Vi inkluderar din arbetsplats både före och under behandlingen.

Vi arbetar evidensbaserat

Varför ger stressrehabilitering i internatform betydligt bättre resultat?

  • Genom lättare och daglig tillgänglighet till medicinsk expertis. Du umgås dagligen med terapeuter/personal.
  • Genom gruppsamtal där du tillsammans med andra diskuterar stressorer i både privat- och yrkeslivet. Du får utbyta erfarenheter med andra som också drabbats av stressrelaterad ohälsa.
  • Genom fler behandlingar och fler möten.

En trygg start

Samtal med en terapeut under programmets gång

Om du deltar på våra program i Spanien har du även möjlighet att kontakta terapeuten via mejl eller via zoom för digitala möten. Ingen vet när frågorna dyker upp och därför har du denna möjlighet.

Försäkringskassan

Förebyggande sjukpenning

Troligen medför den stressrelaterade ohälsan en ökad sjukdomsrisk. Stressen riskerar då att påverka din arbetsförmåga. Hos Försäkringskassan kan du ansöka om Förebyggande sjukpenning. Du får då 80 % av din inkomst.

AFA Försäkring

Är du anställd med kollektivavtal kan arbetsgivaren söka ersättning

Om företaget du arbetar på har kollektivavtal kan arbetsgivaren erhålla ersättning genom AFA försäkring. De kan täcka upp till 50% av kostnaden.

 

Påbörja din rehabilitering
med Optima Rehab

Play Video