Skip to content

Stroke och neurologiska sjukdomar/skador

Har du eller en närstående drabbats av stroke eller någon annan neurologisk sjukdom/skada är det viktigt att snabbt komma igång med rehabiliteringen av hjärnskadan. Hos oss leds programmen av specialiserade svenska fysioterapeuter, neuropsykolog och logopeder. All rehabilitering är individanpassad och fokuserar på varje deltagares nedsatta funktioner och unika förutsättningar.

För att skapa de bästa förutsättningarna

Våra program äger rum i berikade miljöer i Spanien där individuell målinriktad träning varvas med vila, god mat och social samvaro i vackra stimulerande miljöer.

Just berikande miljöer har visat sig kunna öppna upp för hjärnans läkningsprocesser och stimulera hjärnans plasticitet och förmåga till läkning – exempelvis efter en stroke. I tillägg är vi övertygade om att sol, värme och miljöombyte förbättrar förutsättningarna och stärker förmågan till rehabilitering. Beröring, syn, hörsel, lukt och smak – våra program skräddarsys individuellt för att stimulera alla sinnen.

 

Ett skräddarsytt program med fys- och språkträning

Varje gäst hos oss är unik och därför är rehabiliteringen också det. All vår personal är specialiserad inom just stroke- och neurorehabilitering.

Detta ger möjlighet till en skräddarsydd aktiv träning med fysioterapeuter och logopeder upp till sex timmar per dag, fem dagar i veckan. Programmen innehåller fysisk träning och tal- och språkträning vid behov. Dessutom ges varje deltagare en noggrann bedömning av en läkare. Teamet av personal arbetar tillsammans för att skapa de absolut bästa förutsättningarna för funktionsåterhämtning.

 

Träning efter stroke – vi kallar det neurooptimal träning

Neurooptimal träning är skapat för maximal förbättring av rörelseförmågan, språkets funktion och andra kognitiva problem efter en stroke.

Träningen består av intensiva dagliga övningar för att hjälpa personens specifika behov vid exempelvis rörelsehinder, kondition och talförmåga.

Träningen är också upplagd i den bästa miljön under tillräckligt lång tid för att ge godaste möjliga bibehållna effekt. Detta ställer höga krav på både behandlare, deltagare och närstående beträffande kunskap, fokusering, energi och delaktighet.

Neurooptimal träning sker i en högintensiv form med arbetsdagar på upp till 6 timmar.

För kroppen och hjärnan – resultat och tydliga förbättringar

Vi har sedan starten haft mer än 1500 deltagare och samtliga har under våra träningsprogram uppnått tydliga förbättringar av bland annat balans, styrka och gångförmåga.  Forskningsstudier samt resultat från våra tidigare program visar att tydliga förbättringar kan uppnås även många år efter att skadan har skett. Även den allmänna konditionen förbättras och i många fall också minnet och koncentrationsförmågan.

 

En skjuts framåt och hopp för framtiden

Målet med våra program är att ge dig som deltagare en rejäl skjuts framåt i din utveckling mot ett så rikt liv som möjligt. Vi vill ge dig möjligheten att uppleva de resultat som du med rätt träning är kapabel att uppnå. Vi vill också ge dig mer hopp inför framtiden och stärka dina förutsättningar till fortsatt träning väl hemma och i din vardag.

 

Individanpassad rehabilitering och gemenskap

I individuella samtal med fysioterapeut och ibland även logoped mäts status för att belysa aktuella funktionshinder och resultat av egen träning hemma.

All träning är individuellt anpassad och likaså eventuell logopedisk träning. Alla dina framgångar följs upp och ribban höjs.

 

Programmets avslutning och början på något nytt

Vid programmets avslutning upprepas alla dina tester och en utvärdering av träningens effekter genomförs.  Tillsammans med läkare, fysioterapeut/logoped och neuropsykolog hålls avslutande individuella samtal där vi pratar om eventuella åtgärdsplaner för fortsatta förbättringar.

Du får med dig rekommendationer för din vidare träning och utveckling. Efter hemkomst får du en rapport om programmet som innehåller de resultat som har uppnåtts och rekommendationer från vår medicinska personal.

Prislistor

Vi har tagit fram olika behandlingsprogram för gäster med olika typer av behov. I våra prislistor nedan finner du vad som ingår i det specifika programmet.

Datum

5 – 23 april, 26 april – 14 maj
20 september – 8 oktober, 11 – 29 oktober

Spanien

Optima Rehab stora rehabiliteringsprogram

114 000kr

Intensiva behandlingsdagar måndag - fredag med fysioterapeuter, logopeder, neuropsykologer, bassängträning, läkarundersökning, föreläsningar

19 dagar i Spanien
Boende på Suitopia svit hotell****
Halvpension + middagar 2 ggr/v
Individanpassade träningsprogram
Träningsprogram efter hemkomst
Medföljande 14 400 SEK
Enkelrum 10 800 SEK
Afasiprogram 13 000 SEK
Botoxprogram Individuell prissättning
Datum

1 – 5 mars
1 – 5 november

Stockholm

Optima Rehabs träningsvecka

28 000kr

Kan du inte resa till Spanien men behöver intensiv träning är detta ett bra alternativ. Vi erbjuder dig fem intensiva träningsdagar med erfarna fysioterapeuter på Riksidrottsförbundets träningsanläggning på Bosön utanför Stockholm.

5 intensiva träningsdagar
Träning + inkvartering i dubbelrum på Bosön 35 000 SEK
Träning + inkvartering i dubbelrum på Bosön 9 500 SEK
Enkelrumstillägg 2 000 SEK
Datum

12 – 14 februari
19 – 21 november

Göteborg

Optima Rehabs träningshelg

10 500kr

För dig som bor i Göteborg erbjuder vi två intensiva träningshelger. Vi träffas på fredag eftermiddag och startar direkt och sedan är det träning både lördag och söndag. Träningen ges av mycket erfarna fysioterapeuter. Om du inte bor i Göteborg kan vi ge förslag på hotell i närheten

Lunch och kaffepauser ingår

Ersättning för kostnaderna

Om du är kollektivansluten så kan din arbetsgivare få ersättning upp till 50% av kostnaden.