Skip to content
Optima Rehab – ett rehabiliteringsföretag

Stressrehabilitering i Sverige och i Spanien

Optima Rehabs multimodala behandling innebär att ett vårdteam med bland annat fysioterapeut och psykolog tillsammans med dig kartlägger med utgångspunkt från tester och samtal, de faktorer som framkallar stress, så kallade stressorer. Stressorerna kan ha uppkommit på din arbetsplats eller i ditt privatliv. I programmen ingår därför även samtal med arbetsplatsen före och under behandlingsperioden. På så sätt kan vi underlätta processen att komma tillbaka till arbetsplatsen/arbetslivet.

Svensktalande experter​

Hos oss leds programmen av specialiserade svenska terapeuter.

Berikande miljöer utomlands

Våra program äger rum i berikade miljöer i Spanien och Sverige där individuell målinriktad träning varvas med vila, god mat och social samvaro i vackra stimulerande miljöer.

Individanpassad rehabilitering​

All rehabilitering är individanpassad och fokuserar på varje deltagares nedsatta funktioner och unika förutsättningar.

Fysisk och kognitiv rehabilitering samt språkträning

Programmen innehåller fysisk träning, behandling med neuropsykolog samt tal- och språkträning för de deltagare som har behov av detta.

Varför ger stressrehabilitering i internatform betydligt bättre resultat?

Behandlingen sker i en avkopplande behaglig miljö. Här arbetar vi terapeutiskt både enskilt och i grupp kring hur vi kan hantera och eliminera stressorer. Viktiga komponenter i denna behandling är också gemensamma fysiska aktiviteter, träning och mindfulnessträning. Individuella och gruppsamtal sker digitalt.  

Stressrehabilitering i Sverige och i Spanien

Optima Rehabs multimodala behandling innebär att ett vårdteam med bland annat fysioterapeut och psykolog tillsammans med dig kartlägger med utgångspunkt från tester och samtal, de faktorer som framkallar stress, så kallade stressorer. Stressorerna kan ha uppkommit på din arbetsplats eller i ditt privatliv. I programmen ingår därför även samtal med arbetsplatsen före och under behandlingsperioden. På så sätt kan vi underlätta processen att komma tillbaka till arbetsplatsen/arbetslivet.

Behandlingen sker i en avkopplande behaglig miljö. Här arbetar vi terapeutiskt både enskilt och i grupp kring hur vi kan hantera och eliminera stressorer. Viktiga komponenter i denna behandling är också gemensamma fysiska aktiviteter, träning och mindfulnessträning. Individuella och gruppsamtal sker digitalt.  

Varför ger stressrehabilitering i internatform betydligt bättre resultat?

  • Genom lättare och daglig tillgänglighet till medicinsk expertis. Vi umgås dagligen med terapeuter/personal.
  • Genom gruppsamtal där vi diskuterar stressorer i både privat- och yrkeslivet. Vi utbyter erfarenheter med andra som också drabbats av stressutlöst ohälsa.
  • Genom fler behandlingar och fler möten.

Är du anställd med kollektivavtal kan arbetsgivaren söka ersättning

 Om företaget har kollektivavtal kan arbetsgivare erhålla ersättning genom AFA försäkring. De kan täcka upp till 50% av kostnaden.

Förebyggande sjukpenning

Troligen medför den stressrelaterade ohälsan en ökad sjukdomsrisk. Stressen riskerar då att påverka din arbetsförmåga. Hos Försäkringskassan kan Du då ansöka om Förebyggande sjukpenning. Du får då 80 % av din inkomst. Kontakta oss så berättar vi hur du går tillväga för att ansöka.

Samtal med en terapeut under programmets gång

Om man deltar på våra program i Sverige och i Spanien har man även möjlighet att kontakta terapeuten via mejl eller via zoom. Ingen vet när frågorna dyker upp och därför har du denna möjlighet.

Prislistor

Vi har tagit fram olika behandlingsprogram för gäster med olika typer av behov. I våra prislistor nedan finner du vad som ingår i det specifika programmet. Se prislista här.

Brons

Samtal med en terapeut

1 500kr
Stresstest
Samtal med terapeut

Silver

Samtal med en terapeut, kartläggning av stressorer och behandlingsplan

7 500kr

En gedigen genomgång av din situation och hur du skall hantera den.

Stresstest
Analys av stressorer och förslag på lösningar
Individuell behandlingsplan
Flera samtal med teraeput
Samtal med din arbetsgivare/företagshälsovård – om du vill både före och efter kursen
Digital uppföljning

Guld

Optima Rehab digitala paket

35 000kr

Du kan här vara trygg i att du får bästa förutsättningarna för att tillfriskna från din stressutlösta ohälsa. Vi ger även tips på artiklar, böcker som kan vara av intresse.

Analys av stressorer och förslag på lösningar
Stress- och psykologtest
Individuell behandlingsplan
Flera samtal med terapeut
Gruppövningar
Träningsfilmer
Uppföljning av behandlingsplan
Samtal med din arbetsgivare/företagshälsovård – om du vill både före och efter kursen
Digital uppföljning
Kontakt med terapeut under programmet

Platina

Det ultimata behandlingskonceptet är kombination av både digital och fysisk stressrehabilitering. Vi erbjuder två olika behandlingsprogram.

60 000kr

Kombination med fysisk rehabilitering i Sverige med digitala möten före och efter veckokursen. Här kommer du att möta andra deltagare med liknande problem och tillsammans kommer ni att stödja varandra. Programmet sträcker sig cirka två månader.

Stresshanteringsprogram under en vecka
Inkvartering i enkelrum med helpension på Djurönäset konferens och hotell
Stress- och psykologtester
Samtal med terapeut
Gruppsamtal
Konditionsträning
Promenader
Informella möten mellan terapeut och andra deltagare
Individuell behandlingsplan
Uppföljning av behandlingsplan efter programmet på Djurönäset
Digitala delen av programmet:
Samtal med terapeut
Behandlingsplan
Samtal med arbetsgivare – om du vill
Kartläggning av stressorer
Gruppövningar
Träningsfilmer
Uppföljning efter behandlingsprogrammets slut
Kontakt med terapeut under programmet

Diamant

Det ultimata behandlingskonceptet är kombination av både digital och fysisk stressrehabilitering. Vi erbjuder två olika behandlingsprogram.

95 000kr

I det här programmet kommer du att delta på en kurs på 12 dagar i Spanien samt på en uppföljningshelg. Mellan dessa kommer du att erhålla enskilda behandlingar med terapeut men även i grupp. Allt via digitala medier. Det här programmet sträcker sig över fem månader. Bättre program än detta kan man inte få.

Stresshanteringsprogram under 12 dagar i Spanien
Inkvartering i enkelrum med helpension på ett fyrstjärnigt hotell i Alicante
Stress- och psykologtester
Samtal med terapeut
Gruppsamtal
Konditionsträning
Promenader
Informella möten mellan terapeut och andra deltagare
Individuell behandlingsplan
Uppföljning av behandlingsplan efter programmet på Djurönäset
Digitala delen av programmet
Samtal med terapeut
Behandlingsplan
Samtal med arbetsgivare – om du vill
Kartläggning av stressorer
Gruppövningar
Träningsfilmer
Uppföljning efter behandlingsprogrammets slut
Uppföljning efter behandlingsprogrammets slut
Uppföljningshelg i Sverige
Stress- och psykologtester
Samtal med terapeut
Reviderad behandlingsplan
Gruppsamtal
Konditionsträning
Promenader
Kontakt med terapeut under programmet

Ersättning för kostnaderna

Om du är kollektivansluten så kan din arbetsgivare få ersättning upp till 50% av kostnaden.

"De individuellt anpassade och vetenskapligt underbyggda rehabiliteringsprogram som organiseras och erbjuds av Optima Rehab utgör basen i en sammanhållen, långsiktig rehabiliteringsstrategi där flera aktörer kan samverka."

Professor Michael Nilsson beskriver betydelsen av rehabilitering efter en stroke eller annan neurologisk sjukdom/skada.

Optima Rehabs rehabiliteringsprogram

1.

Få professionell rehabilitering på plats

2.

Rehabilitering med fokus på fysisk och kognitiv träning, samt på tal och språkträning

3.

Bevisat resultat

4.

Vi hjälper er genom hela processen

Över 1500 deltagare sedan starten

Vårt arbete visar på fina resultat och nöjda deltagare

Rehabilitering som ger bevisade resultat och tydliga förbättringar

Vi har sedan starten haft mer än 1500 deltagare och samtliga har under våra träningsprogram uppnått tydliga förbättringar av bland annat balans, styrka och gångförmåga.  Forskningsstudier samt resultat från våra tidigare program visar att tydliga förbättringar kan uppnås även många år efter att skadan har skett. Även den allmänna konditionen förbättras och i många fall också minnet och koncentrationsförmågan.

"Rehabilitering som ger bevisade resultat och tydliga förbättringar"

Fysioterapeut och specialist inom neurologi Ulla Bergfeldt beskriver Optima Rehabs rehabilitering i Spanien.

En skjuts framåt och hopp för framtiden

Målet med våra program är att ge dig som deltagare en rejäl skjuts framåt i din utveckling mot ett så rikt liv som möjligt. Vi vill ge dig möjligheten att uppleva de resultat som du med rätt träning är kapabel att uppnå. Vi vill också ge dig mer hopp inför framtiden och stärka dina förutsättningar till fortsatt träning väl hemma och i din vardag.

Programmets avslutning - och början på något nytt

Vid programmets avslutning upprepas alla dina tester och en utvärdering av träningens effekter genomförs.  Tillsammans med läkare, fysioterapeut/logoped och neuropsykolog hålls avslutande individuella samtal där vi pratar om eventuella åtgärdsplaner för fortsatta förbättringar.

Du får med dig rekommendationer för din vidare träning och utveckling. Efter hemkomst får du en rapport om programmet som innehåller de resultat som har uppnåtts och rekommendationer från vår medicinska personal.

Är du redo för nästa steg?
Så här går det till.

1.

Gör en intresseanmälan. Skicka in kopia på en journal samt en fullmakt om du behöver hjälp med att ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

2.

Vi återkopplar till dig så snart vi har fått alla handlingar.

3.

Vi hjälper dig i dialogen med Försäkringskassan

4.

Välj ett datum som passar dig.

5.

Bokat och klart

6.

Rehabiliteringen börjar

.

Känner du redan nu att du vill resa med oss eller har du en närstående/vän som du tror skulle behöva rehabilitering?