Skip to content

Stressrehabilitering

För att snabbt komma tillbaka till arbetslivet efter stressrelaterad ohälsa är det av stor betydelse att snabbt påbörja rehabilitering. Inom den offentliga vården som tillhandahåller traditionell stressrehabilitering är köerna ofta långa. Tillgången till kvalificerad hjälp är begränsad och utfallet av behandlingen varierar och är inte alltid evidensbaserad.

Vill du att vi ringer dig?

Växeln är normalt bemannad måndag till fredag kl 8.00-16.00. Vill du att vi kontaktar dig använd formuläret nedan. Du vet väl att även kan anmäla intresse här

Hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicyn.

Att stressbehandlingen liksom planeringen inför återgång i arbete utförs av kompetent personal är avgörande för resultatet. Behandlingen måste också genomföras med evidensbaserade metoder.

Optima Rehabs multimodala behandling innebär att ett vårdteam med bland annat fysioterapeut och psykolog tillsammans med patienterna kartlägger de faktorer som framkallar stress, så kallade stressorer.

Under behandling, som sker i en stressfri miljö, långt från vardagens krav, fokuserar vi på hur deltagaren kan hantera dessa stressorer. Det gör vi genom samtal, både enskilt och i grupp samt genom att deltagarna tillsammans med en terapeut får göra stresstester.

Rehabiliteringsprogrammet är intensivt och ges på en anläggning i Spanien. Den följs sedan upp hemma i Sverige av välutbildad personal som ser till att den handlingsplan som tagits fram verkligen genomförs.


Fler i arbete efter rehab på internat

En studie som gjorts vid Karolinska Institutet, Enheten för rehabiliteringsmedicin och som publicerades i Läkartidningen nr 21, 17 maj 2019, visar på en betydande skillnad mellan de som fått rehabilitering i internatform jämfört med en kontrollgrupp som genomgått traditionell stressrehabilitering. Efter ett år var 74 procent av de som fått internatrehabilitering med fokus på sin arbetssituation tillbaka i arbete jämfört 58 procent av de som fått traditionell stressrehabilitering.


Varför ger stressbehandling i internatform betydligt bättre resultat?

 • Genom större tillgänglighet till medicinsk expertis
 • Genom kollegiala gruppsamtal där man diskuterar stressorer och hur man kan hantera dem. Genom- förandet följs sedan upp.
 • Genom fler behandlingar och fler möten
 • Genom aktiv uppföljning av handlingsplanen tillsammans med terapeut efter vistelsen
  i Spanien


Resultat av Optima Rehabs rehabilitering

Under 2019 hade Sandviks personalstiftelse flera grupper med oss i Spanien. Stressnivån har sjunkit med 30% och ångestnivån med 40%. Dessutom visar hälsobarometern (EQ5D) på en förbättring på 15%. Med andra ord bekräftar det att stressrehabilitering i internatform ger resultat.


Optima Rehabs behandling i tio steg

 • Samtal med terapeut och stresstest innan avresan med medarbetaren och närmaste chef på arbetsplatsen
 • Kartläggning av stressorer och förslag på lösningar
 • Behandling i Spanien under 12 dagar
 • Handlingsplan
 • Samtal med terapeut och chef efter resan
 • Uppföljningshelg efter tre månader
 • Revidering av handlingsplan
 • Efter två månader uppföljning av handlingsplan
 • Samtal med arbetsgivare och/eller företagshälsovården/HR gällande handlingsplan
 • Avslutningssamtal med medarbetaren


Sjukskrivning och finansiering av stressrehabilitering

Det går att ansöka om förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan för dig som åker på rehabilitering. Om företaget har kollektivavtal kan arbetsgivare erhålla ersättning genom AFA försäkring.