Skip to content

Stroke och neurologisk rehabilitering

Har du eller en närstående drabbats av stroke eller någon annan neurologisk sjukdom/skada är det viktigt att snabbt komma igång med rehabiliteringen av hjärnskadan. Hos oss leds programmen av specialiserade svenska fysioterapeuter, neuropsykolog och logopeder. All rehabilitering är individanpassad och fokuserar på varje deltagares nedsatta funktioner och unika förutsättningar.

För att skapa de bästa förutsättningarna efter stroke

Våra program äger rum i berikade miljöer i Spanien där individuell målinriktad träning varvas med vila, god mat och social samvaro i vackra stimulerande miljöer.

Just berikande miljöer har visat sig kunna öppna upp för hjärnans läkningsprocesser och stimulera hjärnans plasticitet och förmåga till läkning – exempelvis efter en stroke. I tillägg är vi övertygade om att sol, värme och miljöombyte förbättrar förutsättningarna och stärker förmågan till rehabilitering. Beröring, syn, hörsel, lukt och smak – våra program skräddarsys individuellt för att stimulera alla sinnen.

 

Ett skräddarsytt program med fys- och språkträning

Varje gäst hos oss är unik och därför är rehabiliteringen också det. All vår personal är specialiserad inom just stroke- och neurorehabilitering.

Detta ger möjlighet till en skräddarsydd aktiv träning med fysioterapeuter och logopeder upp till sex timmar per dag, fem dagar i veckan. Programmen innehåller fysisk träning och tal- och språkträning vid behov. Dessutom ges varje deltagare en noggrann bedömning av en läkare. Teamet av personal arbetar tillsammans för att skapa de absolut bästa förutsättningarna för funktionsåterhämtning.

 

Träning efter stroke – vi kallar det neurooptimal träning

Neurooptimal träning är skapat för maximal förbättring av rörelseförmågan, språkets funktion och andra kognitiva problem efter en stroke.

Träningen består av intensiva dagliga övningar för att hjälpa personens specifika behov vid exempelvis rörelsehinder, kondition och talförmåga.

Träningen är också upplagd i den bästa miljön under tillräckligt lång tid för att ge godaste möjliga bibehållna effekt. Detta ställer höga krav på både behandlare, deltagare och närstående beträffande kunskap, fokusering, energi och delaktighet.

Neurooptimal träning sker i en högintensiv form med arbetsdagar på upp till 6 timmar.

 

För kroppen och hjärnan – resultat och tydliga förbättringar

Vi har sedan starten haft mer än 1500 deltagare och samtliga har under våra träningsprogram uppnått tydliga förbättringar av bland annat balans, styrka och gångförmåga.  Forskningsstudier samt resultat från våra tidigare program visar att tydliga förbättringar kan uppnås även många år efter att skadan har skett. Även den allmänna konditionen förbättras och i många fall också minnet och koncentrationsförmågan.

 

En skjuts framåt och hopp för framtiden

Målet med våra program är att ge dig som deltagare en rejäl skjuts framåt i din utveckling mot ett så rikt liv som möjligt. Vi vill ge dig möjligheten att uppleva de resultat som du med rätt träning är kapabel att uppnå. Vi vill också ge dig mer hopp inför framtiden och stärka dina förutsättningar till fortsatt träning väl hemma och i din vardag.

Individanpassad rehabilitering och gemenskap

I individuella samtal med fysioterapeut och ibland även logoped mäts status för att belysa aktuella funktionshinder och resultat av egen träning hemma.

All träning är individuellt anpassad och likaså eventuell logopedisk träning. Alla dina framgångar följs upp och ribban höjs.

 

Programmets avslutning och början på något nytt

Vid programmets avslutning upprepas alla dina tester och en utvärdering av träningens effekter genomförs.  Tillsammans med läkare, fysioterapeut/logoped och neuropsykolog hålls avslutande individuella samtal där vi pratar om eventuella åtgärdsplaner för fortsatta förbättringar.

Du får med dig rekommendationer för din vidare träning och utveckling. Efter hemkomst får du en rapport om programmet som innehåller de resultat som har uppnåtts och rekommendationer från vår medicinska personal.