Skip to content
Optima Rehab – ett rehabiliteringsföretag

Rehabilitering av stroke och neurologiska sjukdomar/
skador

När du eller en närstående drabbats av stroke eller någon annan neurologisk sjukdom/skada är det viktigt att snabbt komma igång med rehabiliteringen av hjärnskadan.

Forskningsstudier samt resultat från våra tidigare program visar också att tydliga förbättringar kan uppnås även många år efter att skadan har skett.

"De individuellt anpassade och vetenskapligt underbyggda rehabiliteringsprogram som organiseras och erbjuds av Optima Rehab utgör basen i en sammanhållen, långsiktig rehabiliteringsstrategi där flera aktörer kan samverka."

Professor Michael Nilsson beskriver betydelsen av rehabilitering efter en stroke eller annan neurologisk sjukdom/skada.

Optima Rehabs rehabiliteringsprogram

1.

Få professionell rehabilitering på plats

2.

Rehabilitering med fokus på fysisk och kognitiv träning, samt på tal och språkträning

3.

Bevisat resultat

4.

Vi hjälper er genom hela processen

Svensktalande experter​

Hos oss leds programmen av specialiserade svenska fysioterapeuter, neuropsykologer och logopeder

Berikande miljöer utomlands

Våra program äger rum i berikade miljöer i Spanien och Sverige där individuell målinriktad träning varvas med vila, god mat och social samvaro i vackra stimulerande miljöer.

Individanpassad rehabilitering​

All rehabilitering är individanpassad och fokuserar på varje deltagares nedsatta funktioner och unika förutsättningar.

Fysisk och kognitiv rehabilitering samt språkträning

Programmen innehåller fysisk träning, behandling med neuropsykolog samt tal- och språkträning för de deltagare som har behov av detta.

Träning efter stroke – vi kallar det neurooptimal träning

Neurooptimal träning är skapat för maximal förbättring av rörelseförmågan, språkets funktion och andra kognitiva problem efter en stroke.

Träningen består av intensiva dagliga övningar för att hjälpa personens specifika behov vid exempelvis rörelsehinder, kondition och talförmåga.

Träningen är också upplagd i den bästa miljön under tillräckligt lång tid för att ge godaste möjliga bibehållna effekt. Neurooptimal träning sker i en högintensiv form med arbetsdagar på upp till 6 timmar.

Över 1500 deltagare sedan starten

Vårt arbete visar på fina resultat och nöjda deltagare

Rehabilitering som ger bevisade resultat och tydliga förbättringar

Vi har sedan starten haft mer än 1500 deltagare och samtliga har under våra träningsprogram uppnått tydliga förbättringar av bland annat balans, styrka och gångförmåga.  Forskningsstudier samt resultat från våra tidigare program visar att tydliga förbättringar kan uppnås även många år efter att skadan har skett. Även den allmänna konditionen förbättras och i många fall också minnet och koncentrationsförmågan.

"Rehabilitering som ger bevisade resultat och tydliga förbättringar"

Fysioterapeut och specialist inom neurologi Ulla Bergfeldt beskriver Optima Rehabs rehabilitering i Spanien.

En skjuts framåt och hopp för framtiden

Målet med våra program är att ge dig som deltagare en rejäl skjuts framåt i din utveckling mot ett så rikt liv som möjligt. Vi vill ge dig möjligheten att uppleva de resultat som du med rätt träning är kapabel att uppnå. Vi vill också ge dig mer hopp inför framtiden och stärka dina förutsättningar till fortsatt träning väl hemma och i din vardag.

Programmets avslutning - och början på något nytt

Vid programmets avslutning upprepas alla dina tester och en utvärdering av träningens effekter genomförs. Tillsammans med läkare, fysioterapeut/logoped och neuropsykolog hålls avslutande individuella samtal där vi pratar om eventuella åtgärdsplaner för fortsatta förbättringar.

Du får med dig rekommendationer för din vidare träning och utveckling. Efter hemkomst får du en rapport om programmet som innehåller de resultat som har uppnåtts och rekommendationer från vår medicinska personal.

Är du redo för nästa steg?
Så här går det till.

1.

Gör en intresseanmälan. Skicka in kopia på en journal samt en fullmakt om du behöver hjälp med att ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

2.

Vi återkopplar till dig så snart vi har fått alla handlingar.

3.

Vi hjälper dig i dialogen med Försäkringskassan

4.

Välj ett datum som passar dig.

5.

Bokat och klart

6.

Rehabiliteringen börjar

.

Känner du redan nu att du vill resa med oss eller har du en närstående/vän som du tror skulle behöva rehabilitering?