Skip to content

MS Rehabilitering

En intensiv och kort rehabiliteringsperiod innebär både möjligheter och begränsningar. De viktigaste möjligheterna bygger på att deltagaren får tillgång till ett specialiserat multiprofessionellt team.

Teamet inleder med en noggrann kartläggning av resurser och begränsningar, och kan skräddarsy varje deltagares individuella program utifrån dennes målformuleringar. De olika rehabiliteringsmomenten kan inkludera såväl individuella och gruppbaserade aktiviteter.

Vill du att vi ringer dig?

Växeln är normalt bemannad måndag till fredag kl 8.00-16.00. Vill du att vi kontaktar dig använd formuläret nedan. Du vet väl att även kan anmäla intresse här

Hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicyn.

Deltagaren erbjuds möjligheter att interagera med andra i liknande situation, något som erfarenhetsmässigt är mycket uppskattat och i sig terapeutiskt.  Dessutom ska rehabiliteringsperioden inte bara ses som terapeutisk, utan även som pedagogisk, vilket innebär att deltagaren under perioden får redskap att använda även efter avslutat program.

 

En specifik fördel med det aktuella rehabiliteringsprogrammet är att det bedrivs i ett behagligt klimat och inom en anläggning som även omfattar spa-faciliteter och möjlighet till bassängträning. Miljöombytet har i sig en positiv effekt på välbefinnandet, och den behagliga miljön underlättar vila och avkoppling, vilket för många personer med MS är nödvändiga inslag i schemat för att orka tillgodogöra sig rehabiliteringsprogrammet.