Skip to content

Digital stroke och neurologisk rehabilitering

Ett bra alternativ/komplement till Optima Rehabs träning i Sverige / Spanien.

Det finns studier som visar att digital rehabilitering fungerar mycket bra och att det är en lättillgänglig och effektiv behandlingsform.

Optima Rehab erbjuder dig att träna digitalt med någon av våra terapeuter. Du kopplar upp dig via en ”säker” plattform där du kan kommunicera med din terapeut via en videolänk.

Om du har frågor kan du maila till terapeuten under behandlingsperioden. Digital rehabilitering ger dig en möjlighet till fortsatt träning efter våra träningsprogram i Sverige och i Spanien. För dig som inte har möjlighet att resa ger detta dig en möjlighet till träning med ytterst erfarna och kompetenta terapeuter.

Digital stroke och neurologisk rehabilitering

Ett bra alternativ/komplement till Optima Rehabs träning i Sverige / Spanien.

Det finns studier som visar att digital rehabilitering fungerar mycket bra och att det är en lättillgänglig och effektiv behandlingsform.

Optima Rehab erbjuder dig att träna digitalt med någon av våra terapeuter. Du kopplar upp dig via en ”säker” plattform där du kan kommunicera med din terapeut via en videolänk.

Om du har frågor kan du maila till terapeuten under behandlingsperioden. Digital rehabilitering ger dig en möjlighet till fortsatt träning efter våra träningsprogram i Sverige och i Spanien. För dig som inte har möjlighet att resa ger detta dig en möjlighet till träning med ytterst erfarna och kompetenta terapeuter.

Det finns studier som visar att rehabilitering via nätet fungerar mycket bra. Optima Rehab kan därför erbjuda dig digitala alternativ eller en kombination digitalt med vistelser i Sverige och/eller Spanien.

Forskning kring digital terapeutisk behandling och gruppterapi via video visar att kontakt via nätet fungerar lika bra som en vanlig behandlingskontakt vid lindriga och medelsvåra besvär.

Optima rehab kan därför erbjuda dig en digital behandling som passar dig och din situation. Behandlingen kan ges helt och hållet digitalt eller i kombination med vistelser på våra anläggningar i Sverige och/eller i Spanien.

"De individuellt anpassade och vetenskapligt underbyggda rehabiliteringsprogram som organiseras och erbjuds av Optima Rehab utgör basen i en sammanhållen, långsiktig rehabiliteringsstrategi där flera aktörer kan samverka."

Professor Michael Nilsson beskriver betydelsen av rehabilitering efter en stroke eller annan neurologisk sjukdom/skada.

Prislista

  • 10 behandlingstillfällen med fysioterapeut
    12 000 kr
  • 10 behandlingstillfällen med logoped
    12 000 kr
  • 10 behandlingstillfällen med neuropsykolog
    15 000 kr
  • Effektiv behandlingstid är 45 minuter. Behandlingsterapeuten för journal över alla aktiviteter vilket möjliggör upp-följning. Den kan även användas för eventuell ersättning från försäkringsbolag/arbetsgivare.

Prislistor

Vi har tagit fram olika behandlingsprogram för gäster med olika typer av behov. I våra prislistor nedan finner du vad som ingår i det specifika programmet. Se prislista här.

12 000kr
10 behandlingstillfällen med fysioterapeut

Silver

Samtal med en terapeut, kartläggning av stressorer och behandlingsplan

7 500kr

En gedigen genomgång av din situation och hur du skall hantera den.

Stresstest
Analys av stressorer och förslag på lösningar
Individuell behandlingsplan
Flera samtal med teraeput
Samtal med din arbetsgivare/företagshälsovård – om du vill både före och efter kursen
Digital uppföljning

Guld

Optima Rehab digitala paket

35 000kr

Du kan här vara trygg i att du får bästa förutsättningarna för att tillfriskna från din stressutlösta ohälsa. Vi ger även tips på artiklar, böcker som kan vara av intresse.

Analys av stressorer och förslag på lösningar
Stress- och psykologtest
Individuell behandlingsplan
Flera samtal med terapeut
Gruppövningar
Träningsfilmer
Uppföljning av behandlingsplan
Samtal med din arbetsgivare/företagshälsovård – om du vill både före och efter kursen
Digital uppföljning
Kontakt med terapeut under programmet

Platina

Det ultimata behandlingskonceptet är kombination av både digital och fysisk stressrehabilitering. Vi erbjuder två olika behandlingsprogram.

60 000kr

Kombination med fysisk rehabilitering i Sverige med digitala möten före och efter veckokursen. Här kommer du att möta andra deltagare med liknande problem och tillsammans kommer ni att stödja varandra. Programmet sträcker sig cirka två månader.

Stresshanteringsprogram under en vecka
Inkvartering i enkelrum med helpension på Djurönäset konferens och hotell
Stress- och psykologtester
Samtal med terapeut
Gruppsamtal
Konditionsträning
Promenader
Informella möten mellan terapeut och andra deltagare
Individuell behandlingsplan
Uppföljning av behandlingsplan efter programmet på Djurönäset
Digitala delen av programmet:
Samtal med terapeut
Behandlingsplan
Samtal med arbetsgivare – om du vill
Kartläggning av stressorer
Gruppövningar
Träningsfilmer
Uppföljning efter behandlingsprogrammets slut
Kontakt med terapeut under programmet

Diamant

Det ultimata behandlingskonceptet är kombination av både digital och fysisk stressrehabilitering. Vi erbjuder två olika behandlingsprogram.

95 000kr

I det här programmet kommer du att delta på en kurs på 12 dagar i Spanien samt på en uppföljningshelg. Mellan dessa kommer du att erhålla enskilda behandlingar med terapeut men även i grupp. Allt via digitala medier. Det här programmet sträcker sig över fem månader. Bättre program än detta kan man inte få.

Stresshanteringsprogram under 12 dagar i Spanien
Inkvartering i enkelrum med helpension på ett fyrstjärnigt hotell i Alicante
Stress- och psykologtester
Samtal med terapeut
Gruppsamtal
Konditionsträning
Promenader
Informella möten mellan terapeut och andra deltagare
Individuell behandlingsplan
Uppföljning av behandlingsplan efter programmet på Djurönäset
Digitala delen av programmet
Samtal med terapeut
Behandlingsplan
Samtal med arbetsgivare – om du vill
Kartläggning av stressorer
Gruppövningar
Träningsfilmer
Uppföljning efter behandlingsprogrammets slut
Uppföljning efter behandlingsprogrammets slut
Uppföljningshelg i Sverige
Stress- och psykologtester
Samtal med terapeut
Reviderad behandlingsplan
Gruppsamtal
Konditionsträning
Promenader
Kontakt med terapeut under programmet

Ersättning för kostnaderna

Om du är kollektivansluten så kan din arbetsgivare få ersättning upp till 50% av kostnaden.