Skip to content

Cancerrehabilitering

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden. Risken att få prostatacancer ökar med åldern men även ärftlighet har betydelse. Varför sjukdomen ökat är inte helt känt men troligtvis ligger miljöfaktorer som livsstil och matvanor bakom. För att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en cancersjukdom är det viktigt med rehabilitering. Alla cancerpatienter bör därför erbjudas bra rehabilitering under hela vårdprocessen. Men för att rehabiliteringen ska vara lyckad så att patienten återhämtar sig både fysiskt och mentalt är det flera faktorer som spelar in.

Vill du att vi ringer dig?

Växeln är normalt bemannad måndag till fredag kl 8.00-16.00. Vill du att vi kontaktar dig använd formuläret nedan. Du vet väl att även kan anmäla intresse här

Hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicyn.

Fysisk träning viktig

Idag finns forskning som visar att fysisk träning är en mycket viktig del av rehabiliteringen. Men även livsstilsfaktorer och hur man mår psykiskt är av stor betydelse för en lyckad återhämtning.

Många frågor

Ofta uppstår en rad frågor efter en genomgången cancerbehandling, både praktiska och existentiella. Frågor som man behöver få svar på och samtala om som träning, hur mycket vågar jag träna och hur ska jag träna eller hur kommer mitt liv att se ut nu och när kan jag ha sex? En livshotande sjukdom drabbar inte bara den enskilde patienten utan hela familjen påverkas. Därför vänder vi oss både till patienter och anhöriga.

Varför behövs rehabilitering?

Så här skriver SBU -Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ”Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Fysisk aktivitet och träning är en av de viktigaste interventionerna för att uppnå gott resultat av cancerrehabilitering. Alla patienter bör rekommenderas fysisk aktivitet enligt de rekommendationer som gäller övrig befolkning. Det har visat sig att fysiskt aktiva patienter med cancer klarar sin behandling bättre och får mindre besvär av biverkningar”.

Berikande miljö

För att må bra och återhämta sig är det viktigt att vistas i en berikande miljö. Därför är vi på en vacker anläggning i Stockholms skärgård. Här serveras vi god mat, rummen är fina och miljön utanför är avkopplande. Som gäst får du också tillgång till SPA-avdelningen och en massage per person ingår i paketpriset. Men även kosten är av betydelse, både under och efter cancerbehandlingen. Patienter som genomgått en cancerbehandling kan behöva näringsrekommendationer eftersom ämnesomsättningen förändras hos många. Därför kommer kosten att vara en viktig del också i själva rehabiliteringen.

På Optima Rehab vill vi stärka både den fysiska och psykiska hälsan

Under vistelsen på Havsbaden Spa & Resort kommer vi, förutom fysisk träning att lyssna på föreläsningar, där vi belyser kognitiv påverkan, psykosociala konsekvenser och sexuella biverkningar vid cancerbehandling. Vi kommer också att presentera och diskutera möjliga copingmekanismer.