Skip to content
Optima Rehab – ett rehabiliteringsföretag

Behandling av reumatism

Välj att behandla din reumatism i varmt klimat tillsammans med oss. Flera studier visar att just behandling för reumatism i varmare klimat har ökat välbefinnandet positivt. På vår anläggning erbjuder vi ett kvalificerat behandlingsprogram enligt svensk standard. Här arbetar fysioterapeuter, sjuksköterskor och ibland arbetsterapeuter. Behandlingsschemat är individuellt och läggs upp i samråd med dig som är gäst.

Varför behandling för reumatism i varmare klimat?

I bland annat Läkartidningen 2009 nr 32, redovisas en studie där bland annat RA-patienter ingått. Patienterna, som kom från olika delar av Sverige, deltog i en tre veckors individanpassat behandlingsprogram och fick sedan själva skatta sin hälsa och livskvalitet.

Frågorna de fick besvara handlade bland annat om fysisk funktion, smärta, vitalitet, social funktion och psykiskt välbefinnande. Inom alla punkter ansåg deltagarna att deras hälsa och hälsorelaterade livskvalitet hade förbättrats efter behandlingen. De svarade också att förbättringen satt i upp till ett år efter att de kommit hem.

Svensktalande experter​

Hos oss leds programmen av specialiserade svenska fysioterapeuter, sjuksköterskor och ibland arbetsterapeuter.

Berikande miljöer utomlands

Våra program äger rum i berikade miljöer i Spanien och Sverige där individuell målinriktad träning varvas med vila, god mat och social samvaro i vackra stimulerande miljöer.

Individanpassad rehabilitering​

All rehabilitering är individanpassad och fokuserar på varje deltagares nedsatta funktioner och unika förutsättningar.

Fysisk och kognitiv rehabilitering samt språkträning

Programmen innehåller fysisk träning, behandling med neuropsykolog samt tal- och språkträning för de deltagare som har behov av detta.

Inte bara fysisk träning

Vi tränar intensivt, mycket mer än vad du är van vid hemma. Tillsammans med vår medicinska personal får du träna olika funktioner. Du får också kunskap om din sjukdom, livsstilsfrågor och mycket mer via bland annat olika föreläsningar. För att hela du ska må bra erbjuder vi även rehabilitering för själen. Vi njuter av god nyttig medelhavsmat, social samvaro och inte minst av sol, värme och bad.

Här presenterar vi några av våra behandlingar för reumatism:

 • Utbildning med cardio och maskiner styrka för MTT (Medicinsk Tränings Terapi) – Principer
 • Terapi Mästaren: sling terapi, som används för att träna muskelrörelser samt för smärtlindring
 • Elektroterapi:
  – Ultraljud är högfrekventa ljudvågor som används för smärtlindring, antiinflammatorisk behandling och för att stödja förnyelse av sådana senor och ligament
  – TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering) används för smärtlindring.
  – Skanlab högfrekvent växelström baserad på kondensatormetoden, som används för smärtlindring och elasticitet i vävnaden vid akuta, subakuta och kroniska skador.
 • Ultraljud är högfrekventa ljudvågor används för smärtlindring, antiinflammatorisk behandling och för att stödja tissue uppbyggnad av senor och ligament
 • Värme- och kylterapi. Här används värme och kylförpackningar, för exempelvis smärtlindring som har antiinflammatorisk verkan.
 • Paraffinbad: används för behandling av händer och fötter, särskilt för rehabilitering av rörelseförmågan, styrka och för smärtlindring.
 • Sensoneck: används för att träna de stabiliserande musklerna i nacken och axelområdet
 • Hälsobänken: Traction behandling, särskilt för lumbalryggen

"De individuellt anpassade och vetenskapligt underbyggda rehabiliteringsprogram som organiseras och erbjuds av Optima Rehab utgör basen i en sammanhållen, långsiktig rehabiliteringsstrategi där flera aktörer kan samverka."

Professor Michael Nilsson beskriver betydelsen av rehabilitering efter en stroke eller annan neurologisk sjukdom/skada.

Optima Rehabs rehabiliteringsprogram

1.

Få professionell rehabilitering på plats

2.

Rehabilitering med fokus på fysisk och kognitiv träning, samt på tal och språkträning

3.

Bevisat resultat

4.

Vi hjälper er genom hela processen

Över 1500 deltagare sedan starten

Vårt arbete visar på fina resultat och nöjda deltagare

Rehabilitering som ger bevisade resultat och tydliga förbättringar

Vi har sedan starten haft mer än 1500 deltagare och samtliga har under våra träningsprogram uppnått tydliga förbättringar av bland annat balans, styrka och gångförmåga.  Forskningsstudier samt resultat från våra tidigare program visar att tydliga förbättringar kan uppnås även många år efter att skadan har skett. Även den allmänna konditionen förbättras och i många fall också minnet och koncentrationsförmågan.

"Rehabilitering som ger bevisade resultat och tydliga förbättringar"

Fysioterapeut och specialist inom neurologi Ulla Bergfeldt beskriver Optima Rehabs rehabilitering i Spanien.

En skjuts framåt och hopp för framtiden

Målet med våra program är att ge dig som deltagare en rejäl skjuts framåt i din utveckling mot ett så rikt liv som möjligt. Vi vill ge dig möjligheten att uppleva de resultat som du med rätt träning är kapabel att uppnå. Vi vill också ge dig mer hopp inför framtiden och stärka dina förutsättningar till fortsatt träning väl hemma och i din vardag.

Programmets avslutning - och början på något nytt

Vid programmets avslutning upprepas alla dina tester och en utvärdering av träningens effekter genomförs.  Tillsammans med läkare, fysioterapeut/logoped och neuropsykolog hålls avslutande individuella samtal där vi pratar om eventuella åtgärdsplaner för fortsatta förbättringar.

Du får med dig rekommendationer för din vidare träning och utveckling. Efter hemkomst får du en rapport om programmet som innehåller de resultat som har uppnåtts och rekommendationer från vår medicinska personal.

Är du redo för nästa steg?
Så här går det till.

1.

Gör en intresseanmälan. Skicka in kopia på en journal samt en fullmakt om du behöver hjälp med att ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

2.

Vi återkopplar till dig så snart vi har fått alla handlingar.

3.

Vi hjälper dig i dialogen med Försäkringskassan

4.

Välj ett datum som passar dig.

5.

Bokat och klart

6.

Rehabiliteringen börjar

.

Känner du redan nu att du vill resa med oss eller har du en närstående/vän som du tror skulle behöva rehabilitering?