Skip to content

Rehabilitering efter utmattnings-syndrom

Rehabilitering efter stroke är centralt för att din återhämtning ska fungera så bra som möjligt. Efter en stroke kan många saker kännas utmanande, men med professionell hjälp går det att förbättras avsevärt och i många fall kan man bli bättre än vad man först tror. Här kommer vi att förklara varför det är viktigt med rehabilitering efter stroke, samt vilken rehabilitering som genomgående har visat goda resultat och varför rehabilitering med hjälp av video med Optima Rehab ger en ny möjlighet till fortsatt träning varhelst man önskar.

Rehabilitering efter utmattningssyndrom

Det finns flera skäl till att man skall genomgå rehabilitering efter utmattningssyndrom. Här kommer vi att berätta om några av de mest viktigaste skälen. Chansen är större för att din livskvalitet kommer att öka om du väljer att genomgå rehabilitering efter utmattningssyndrom. Med rätt typ av rehabilitering, som är anpassad för dig och din situation, är du mycket mer förberedd att komma tillbaka igen efter utmattningssyndrom. Oftast handlar det om väl avvägda insatser som är anpassade för dina symtom, där fokus ligger på att långsamt trappa upp rehabiliteringen.

Utmattningssyndrom - vilken är den bästa rehabiliteringen?

Studier visar att den bästa rehabiliteringen är den som görs anpassad efter dig och dina problem. Symptomen efter utmattningssyndrom är unikt upplevda ur individens perspektiv, även om symtomen ofta är likartade mellan individer. Men vi människor är ju olika, vi har till exempel olika jobb och framförallt olika kapacitet för att hantera högre arbetsbelastning. Detta bidrar till att det finns många svar på vilken som är den mest effektiva rehabiliteringen efter utmattningssyndrom. Några riktlinjer som återkommer ofta är att kontinuerlig vårdkontakt, långsam upptrappning av insatser, och att hitta en god balans mellan arbetsuppgifternas innehåll och omfattning är betydelsefulla. På Optima Rehab har vi stor erfarenhet av att hitta effektiv och individanpassad rehabilitering för personer med utmattningssyndrom. Dessutom erbjuder vi möjligheten till rehabilitering i varma och härliga Spanien.

Videorehabilitering efter utmattningssyndrom

På Optima Rehab har vi omfattande kunskap och erfarenhet av rehabilitering efter utmattningssyndrom. Vi har samlat vår kunskap i lättillgängliga videor, som du snabbt kommer åt via vår prenumerationstjänst. Här går vi pedagogiskt igenom de mest centrala övningarna för rehabilitering efter utmattningssyndrom, så att du på bästa möjliga sätt kan träna och få hjälp att komma tillbaka till ett mer normalt liv.

Vi arbetar evidensbaserat

Intensiv rehabilitering hjälper

Idag vet vi genom forskningen att hjärnan fortsätter att utvecklas och förnyar sina förmågor genom hela livet. Det är väldokumenterat att intensiv målinriktad träning kan förbättra funktionen även lång tid efter neurologiska sjukdomar och skador.

Träning 5 dagar i veckan

Skräddarsytt​

Behandlingen anpassas efter varje enskild deltagares behov och målsättning. Syftet med rehabiliteringen är bland annat att du skall förbättra funktioner såsom styrka, balans och rörlighet. Det är ett intensivt träningsprogram som pågår fem heldagar i veckan.

Experter på plats i Spanien

Teamarbete

Vi arbetar interdisciplinärt. I vårt team ingår erfarna svenska fysioterapeuter, logopeder och neuropsykologer. Vi har även samarbete med skandinavisktalande läkare och sjuksköterska.

Påbörja din rehabilitering
med Optima Rehab

Play Video