Optima Rehab förstärker organisationen

Optima Rehab har arbetat med neurologisk rehabilitering utomlands i många år och Optima Rehab blir nu den ledande utföraren inom detta segment. Optima Rehab arbetar även med rehabilitering för stressrelaterade tillstånd. Insikten om fördelen med rehabilitering i berikad miljö blir alltmer utbredd.

Företaget vänder sig främst till privatmarknaden men har även avtal med flera landsting och även med norska staten.

Optima Rehabs verksamhet har vuxit och för att stärka organisationen har en ny tjänst som verksamhetschef inrättats. Vi kan med glädje meddela att Paula Horn tar upp rollen som ny verksamhetschef från den 20 maj 2019. Paula är civilekonom men har under de senaste åren arbetat som sjuksköterska på akutmottagningen på Södersjukhuset. Kombinationen av medicinskt kunnande och förståelse för ekonomiska frågor gör Paula perfekt som ny verksamhetschef hos Optima Rehab.

Så här beskriver Paula sig:

”I mitt yrkesliv har jag arbetat med allt från försäljning till sjukvård. Tidigt i min karriär märkte jag att jag ville skapa värde för kunderna och inte bara för arbetsgivaren. Det ledde till att jag kompletterade min ekonomexamen med sjuksköterskeexamen och det blev 10 lärorika år som sjuksköterska inom akutsjukvården. Nu ser jag fram emot att få dra nytta av mina erfarenheter inom de båda sektorerna för något jag verkligen brinner för, rehabilitering.”

Vi hälsar Paula varmt välkommen till Optima Rehab.

För mer information, henrik.salamon@optimarehab.se, mobil 070 – 767 47 30.

Henrik Salamon VD