Skip to content

Om oss

För dig som har behov av rehabilitering erbjuder Optima Rehab behandlingar och rehabilitering utomlands i ett varmt och skönt klimat. Vi erbjuder kompletterande behandlingar även i Sverige. På våra program arbetar erfarna fysioterapeuter, logopeder, neuropsykologer samt läkare. Personalsammansättningen är beroende av vilket program. Vi arbetar småskaligt vilket innebär att varje deltagare får maximal uppmärksamhet av vår personal. Behandlingarna anpassas efter dina behov, förutsättningar och önskemål. Detta för bästa tänkbara resultat och för en lyckad rehabilitering. Vi erbjuder även digital rehabilitering eller en kombination av digital och fysisk rehabilitering. Bolaget har bedrivit rehabilitering sedan 2006 och har även avtal med olika Regioner och Oslo Universitets sjukhus.

Vårt arbete och rehabilitering

Vi vet att behovet av rehabilitering är stort och tyvärr har det offentliga inte möjlighet att tillgodose det stora behovet. För många är dock rehabilitering en nödvändighet för att kunna fortsätta att leva med en livskvalité. Det är därför Optima Rehab finns. Vi vill ge människor en evidensbaserad rehabilitering som ser till helheten. Det är därför vi även involverar anhöriga i vårt rehabiliteringskoncept.

Rehabiliteringsråd

För att Optima Rehab skall säkerställa att rehabiliteringen som ges är av högsta kvalité och erbjuder det senaste har bolaget ett Rehabiliteringsråd. Rådet består av professor – neuropsykolog Aniko Bartfai; professor – rehabiliteringsläkare Michael Nilsson och fysioterapeut Camilla Ekwall.