Om oss

10 år av fina resultat för våra gäster

Vår berättelse och arbetet idag

10 år av fina resultat för våra gäster

Nu har det gått tio år och vi har samma fina resultat nu som då – avseende behandling som gör stor skillnad i människors liv. I tillägg har vi evidens på att det vi gör är mycket bra för våra gäster. Vad vi tidigare upplevt kan nu också styrkas genom statistiska undersökningar och mätningar. Från att tidigare endast arbeta med reumatiska patienter har fokus blivit rehabilitering av personer med neurologiska sjukdomar och skador.

Sommaren 2018 gick Health & Care och NeuroOptima ihop. NeuroOptima är kända för sina högkvalitativa behandlingsprogram för framför allt strokepatienter.

 

Vårt arbete och rehabilitering i Sverige

Vi vet nämligen att behovet av rehabilitering har ökat betydligt eftersom det offentliga drar ner på rehabilitering.  Här råder det tyvärr en obalans, då behovet ökar samtidigt som resurserna saknas.

Sjukvården ifrågasätter inte behovet eller resultaten av rehabilitering men har ringa resurser. Ersättningen från Försäkringskassan hjälper många men det är alltför beroende av vilket landsting en patient bor i. Vi önskar att sjukvården var mer jämlik än den är idag. Alltför ofta ser vi landsting som bortförklarar behovet av rehabilitering av medicinska skäl när vi vet att det är landstinget ekonomi som styr beslutet.

 

Vägen framåt med nya gäster och deltagare

Vi vill ge människor en evidensbaserad rehabilitering och vi önskar att det offentliga skulle kunna ge mer resurser så att flera fick behandlas och få rehabilitering tillsammans med oss.

Även om de goda behandlingsresultaten inte alltid syns i resultaträkningen så ger gästernas utvärderingar och återkoppling oss energi att fortsätta vårt arbete. Det är därför vi utökar vår verksamhet med stressrelaterade sjukdomar och tillstånd eftersom vi vet att vårt behandlingskoncept passar mycket bra för denna grupp.