Skip to content

Vi har mångårig erfarenhet av rehabilitering i Spanien och Sverige.

För dig eller en anhörig som har behov av rehabilitering erbjuder Optima Rehab behandling och rehabilitering utomlands i ett varmt och skönt klimat. Vi erbjuder också kompletterande behandlingar i Sverige.

Hos oss arbetar erfarna fysioterapeuter, logopeder, neuropsykologer och läkare. Vi arbetar småskaligt vilket innebär att varje deltagare omhändertas utifrån individuella behov och mål. Våra behandlingar anpassas därefter utifrån förutsättningar och önskemål. Detta för bästa tänkbara resultat och för en lyckad rehabilitering.

Vi erbjuder även digital rehabilitering eller en kombination av digital och fysisk rehabilitering.

Optima Rehab har bedrivit rehabilitering sedan 2006 och vi har mångåriga samarbeten med olika regioner och Oslo Universitets sjukhus.

"För varje extra meter någon kan gå, för varje extra uppresning någon gör, för varje extra ord någon kan uttala, för varje extra timme en deltagare med hjärntrötthet är med känner jag stolthet för vad våra medarbetare kan åstadkomma. Detta är målsättningen med Optima Rehab!"

Henrik Salamon, VD Optima Rehab

Optima Rehab och vårt arbete

Men mångårig erfarenhet från rehabilitering vet vi att behovet är stort och att det offentliga tyvärr inte har möjlighet att tillgodose det stora behovet. För många är dock rehabilitering en förutsättning för fortsatt livskvalitet. Det är därför Optima Rehab finns – vi vill ge människor en evidensbaserad rehabilitering som ser till helheten. Det är därför vi även involverar anhöriga i vårt rehabiliteringskoncept.

Rehabiliteringsråd

För att säkerställa att rehabiliteringen du får är av högsta kvalitet har vi skapat Rehabiliteringsrådet som består av professor – neuropsykolog Aniko Bartfai; professor – rehabiliteringsläkare Michael Nilsson och fysioterapeut Camilla Ekwall.

Påbörja din rehabilitering
med Optima Rehab

Play Video