Skip to content

Efter att ha drabbats av en stroke kände Per Dahl att sjukvården inte gav det stöd han behövde för att rehabilitera skadorna på bästa sätt. Istället åkte han på en resa med Optima Rehab – och blev både starkare och mer motiverad att fortsätta träna. Nu vill han uppmana andra att anmäla sig. 

–Jag rekommenderar alla som kan och har möjlighet att åka på en resa med Optima Rehab, säger.

Per Dahl

År 2013 drabbades Per Dahl av en stroke. Sedan dess lever han med vänstersidig svaghet i arm och ben och måste gå med krycka inomhus eller elrullstol vid längre sträckor. Hjärnskadan visar sig också genom att han har problem med tidsuppfattningen.

– Stroken har förändrat hela mitt liv. Jag har behov av hjälp morgon och kväll, från både hemtjänsten och min sambo, berättar Per.

För Per har rehaben varit en central del i läkningsprocessen. Speciellt under den första tiden efter stroken betydde det särskilt mycket, men han upplever tyvärr inte att han fått det stöd han har behövt från sjukvården för att rehabiliteringen skulle kunna bli så bra som möjligt. 

– Den första vistelsen på sjukhuset var bra, men uppföljningen har varit dålig. Jag upplever att jag har bollats mellan kommunen och regionen, säger Per och utvecklar: 

– Rehaben skulle vara individuellt anpassad, men det var den inte. Träningen saknade intensitet och det var alltid ”någon annan” som skulle ha ansvaret vilket gjorde att det blev mycket dötid.

En resa för avkoppling och motivation

Efter att ha hört talas om Optima Rehab via en granne bestämde sig Per och hans sambo för att anmäla sig till nästkommande rehabiliteringsresa. En tid därefter var de på plats i värmen tillsammans med andra deltagare, fysioterapeuter, psykologer och anhöriga. Känslan i Spanien var, enligt Per, “mycket stimulerande”.

– Medarbetarna på plats var väldigt kompetenta och entusiastiska. Träningspassen var tuffa – inte för tuffa men ska man utvecklas måste man utmana sina gränser så mycket man kan.

Stämningen var väldigt bra enligt Per och den höga standarden på boende och mat bidrog till den positiva känslan.

– Det är alltid kul att kunna uppnå ett nytt mål och att kunna bada i havet är något av det jag kommer ihåg bäst. Resan innebar också lite avkoppling för min sambo.

”Rekommenderar alla”

Det bästa med Optima Rehabs resa var enligt Per att få möjligheten att träffa och lära känna andra med liknande besvär.

– Resan gav också energi som gjorde att jag orkade fortsätta träna hemma, säger Per.

Per Dahl

Efteråt har han känt sig starkare i kroppen och mer motiverad till fortsatt rehabilitering på hemmaplan. Nu vill han uppmana andra med förvärvad hjärnskada att boka en rehabiliteringsresa. 

– Jag rekommenderar alla som kan och har möjlighet att åka på en resa med Optima Rehab, säger Per. 

Per Dahl

Per längtar redan tillbaka till Spanien och mer träning med Optima Rehab – anmälan till nästa års resa är inskickad.

Routine Checkups is an important part of children health.

Play Video