Skip to content

Efter att man drabbats av en hjärnskada på grund av exempelvis en stroke eller olycka är det lika viktigt att rehabilitera knoppen som kroppen. För att stötta och bidra med sin kunskap om neurologiska sjukdomar och hur man kan jobba med att till fullo nyttja hjärnans resurser finns neuropsykolog Aniko Bartfai på plats under Optima Rehabs resor till Spanien.

Aniko Bartfai arbetade som psykolog inom psykiatrin när hon upptäckte sitt stora intresse för neurologiska skador och blivit aktiv med att under 80- 90-talet bygga upp neuropsykologin i Sverige  – ett yrke hon beskriver som både givande och roligt. Idag är hon ordförande i Optima Rehabs rehabråd och finns ofta med på plats under rehabiliteringsresorna till Spanien. 

– Rehabilitering av en hjärnskada efter en stroke eller olycka handlar om att “träna” både kroppen och hjärnan. På ett liknande sätt som att en fysioterapeut visar övningar kan vi hjälpa deltagarna och deras anhöriga med hur de kan komma igång med kognitiv rehab, hitta och etablera nya strategier och träna vidare hemma, förklarar Aniko.

Kognitiv träning kan bidra till att någon med neurologiska sjukdomar, som MS eller Parkinson, klarar vardagen bättre och minskar sina problem med exempelvis minne och uppmärksamhet. Det handlar om att få kontroll över sitt liv och bli mer självständig såväl med som utan assistans. 

– Vi vill fånga upp deltagarna där de befinner sig och hjälpa dem att till fullo nyttja sina egna möjligheter och resurser, säger Aniko.

Viktigt med en intensiv rehab

Jämfört med den rehabilitering neurologiskt skadade får ta del av i den vanliga vården är ett av huvudfokusen under Optima Rehabs resor intensiteten – något Aniko belyser är viktigt för varje deltagares utveckling. 

Egentligen skulle många behöva ha mer av den intensiteten generellt i sin rehabilitering. Numera vet vi, via ny forskning, att det spelar stor roll hur ofta man tränar. Det är sällan möjligt att få den behandlingen via offentlig sjukvård såsom den ser ut idag så därför är det bra att Optima Rehab finns som en annan möjlighet, säger Aniko. 

Förutom att träffa Aniko på plats i Spanien kan man också ta del av hennes föreläsningsfilmer på Optima Online. 

Psykologisk stöttning efter hjärnskada

För den deltagare eller anhörige som behöver psykologisk stöttning kring det känslomässiga trauma som en hjärnskada kan medföra finns också Aniko och hennes kollegor tillgängliga under resorna.

Under de veckor vi befinner oss i Spanien försöker vi i största möjliga mån lära känna våra deltagare och hjälpa dem, men vi har också alltid roligt tillsammans. Det är en social miljö med gemensamma aktiviteter och väldigt trevliga deltagare. Att få se deras framsteg under den relativt korta tiden vi är där är underbart!

Routine Checkups is an important part of children health.

Play Video