Förflyttning till/från golv till stol

Om du är rullstolsburen och du har själv svårt att utföra träning ha hjälp av en person och använd gärna vårdarbälte så den personen som hjälper dig har lättare att få bra tag för att kunna stötta under förflyttningen. Sker förflyttningen från golvet till rullstolen se då till att rullstolen är ordentligt bromsad så den står still när förflyttningen görs.