Rehabilitering i varmt klimat – remitterad av landstinget

Regionerna och landstingen har olika bestämmelser gällande vilka sjukdomar du kan få rehabilitering i varmt klimat för. På flera håll har möjligheten tagits bort.

Om din läkare bedömer att du behöver rehabilitering utomlands skickas en remiss till en särskild läkare eller uttagningsenhet, som är utsedd av regionen eller landstinget. Här bedöms ansökningarna om rehabilitering i varmt klimat.

Om du har blivit uttagen att åka på rehabilitering utomlands är det bra att veta följande:

När du kommer till anläggningen träffar du flera yrkeskategorier i det så kallade rehabiliteringsteamet. Du får träffa sjuksköterska och en fysioterapeut och med dem har du inskrivningssamtal där ni tillsammans sätter mål med din rehabilitering. Vissa landsting har också som krav att det skall finnas arbetsterapeut och läkare.

Med andra ord är det landstinget som ställer kraven på vad för slags träning du skall få. De bestämmer antal behandlingar, behandlingstid och typ av behandlingar. Därefter tar vi fram ett program som passar dig med hänsyn tagen till landstingets krav.

Det kan vara bra att börjat träna hemma för att du ska få ut så mycket som möjligt av rehabiliteringen i varmt klimat.