Information om coronaviruset

Utrikesdepartementet meddelade den 17 juni att de har tagit bort resedirektiven gällande Spanien från och med 30 juni samtidigt som Spanien redan har beslutat att öppna sina gränser. Det innebär att det finns en möjlighet för Optima Rehab att återstarta. Vi har haft många förfrågningar från intresserade och tidigare deltagare om vi skall börja om. Vi har därför beslutat att öppna lite försiktigt med två resor under hösten, 28 september och den 19 oktober. Dessutom har vi lagt in ett behandlingsprogram i Sverige, på Bosön utanför Stockholm den 20 – 26 september 2020 .

Med anledning av den pandemi som råder kommer vi vara väldigt noga och följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer genom att bl a sprita ordentligt samt hålla avstånd under våra program. I möjligaste mån kommer vi att vara utomhus och bedriva verksamhet. Hotellen i Spanien har fått mycket strikta regler när det gäller renhållning för att motverka spridning av viruset. Självfallet kommer vi inte kunna ta emot någon deltagare, eller personal, som uppvisar något tecken på Covid-19.
Slutbetalningen för resan skall vara oss tillhanda senast 45 dagar innan avresan. Man kan även betala med kontokort för att minimera risken för ekonomisk skada pga inställd resa.

Corona – Vad gäller?

Som alla känner till så har flera länder drabbats av Coronaviruset. Än så länge har bara ett fåtal individer drabbats men många är ändå oroliga och undrar vad som gäller för Spanien.

I de områden vi bedriver verksamhet har ännu ingen drabbats. Vad gäller våra resor följer vi Utrikesdepartementets reserekommendationer och de har inga reserestriktioner gällande Spanien. För avbokning gäller:

Om UD avråder från resa

Om UD skulle besluta om reserestriktioner till våra områden i Spanien är det full återbetalning som gäller antigen genom er reseförsäkring (avbeställningsskydd) och/eller via Optima Rehab.

Om UD inte avråder från resa

Om ni skulle vilja avboka oavsett UDs reserekommendationer gäller de avbeställningsvillkor som vi har. I vissa hemreseförsäkringar ingår avbeställningsskydd som eventuellt kan täcka dessa kostnader. Kontrollera gärna det!

Ett annat alternativ är att betala med Visa eller Mastercard då det oftast ingår ett avbeställningsskydd. Om ni vill betala med kontokort måste ni ringa till kundcenter 08 – 663 33 49.

Vi bevakar nyheterna samt de officiella källor som finns, bl.a. Folkhälsomyndigheten. Vidare är alltid försiktighet mot alla infektionsrisker att rekommendera och därför är det bra att det på offentliga platser som flygplatser och hotell ställts ut handsprit.

Om du har några frågor gällande detta är du välkommen att kontakta kundcenter.

Lidingö den 28 februari 2020
Med vänlig hälsning

Henrik Salamon
VD