Inbjudan till seminarium om hjärnskaderehabilitering

Tisdagen den 28 maj 2019 mellan 10.00 – 13.00

Hotell Scandic Opalen Engelbrektsgatan 73

Individuellt anpassad intensiv rehabilitering och träning i en stimulerande, multimodal miljö kan i många fall ge förutsättningar för både nyinlärning och fortsatt motorisk, kognitiv och psykoemotionell återhämtning. Senaste rön och nya rehabiliteringsprogram kommer att belysas från både medicinsk synvinkel och från ett neuropsykologiskt perspektiv Program

  1. Professor Michael Nilsson berättar om de senaste fynden kring hjärnans förmåga till återhämtning efter skador och sjukdomar i hjärnan, samt om individuellt anpassad intensiv rehabilitering och träning i en stimulerande, multimodal miljö.
  2. Specialist i neuropsykologi Jerry Larsson talar om neuropsykologiska perspektiv på individuellt anpassad rehabilitering, kognitiv rehabilitering
  3. Fysioterapeut med dr Ulla Bergfeldt talar om behandling av spasticitet med fokus på kombinationsbehandling med Botox injektioner och efterföljande intensifierad rehabilitering.

Lunch kommer att serveras. Vänligen ange om du har några matallergier när du anmäler dig. Kostnad: 500 SEK/per deltagare. Faktureras vid anmälan.

Vänligen svar till info@optimarehab.se före den 14 maj 2019

Välkomna Henrik Salamon VD Scandinavian Optima Rehab är det nya bolagsnamnet på de sammanslagna bolagen Enriched Life och NeuroOptima. Optima Rehabs rehabilitering riktar sig främst till individer i senare skede efter en stroke/traumatisk hjärnskada samt till individer med någon neurologisk åkomma.