Skip to content

Fysioterapi vid neurologisk skada eller sjukdom

Rehabilitering vid neurologisk skada eller sjukdom syftar till att bibehålla och förbättra de funktioner som påverkats. Då graden av funktionsnedsättning varierar från person till person och påverkas av var skadan är lokaliserad måste fysioterapin ske på den nivå där personen befinner sig. Stor vikt bör läggas på att bibehålla och förbättra funktioner som styrka, balans, rörlighet, gång, hållning, muskellängd. Det är även viktigt att hitta energisparande rörelsestrategier, strategier för att underlätta att starta upp rörelser, och även att hitta strategier för att underlätta vardagen.

Ofta kan någon typ av hjälpmedel underlätta träningen och vardagen. Det är därför viktigt att få hjälp med utprovning av de hjälpmedel som kan underlätta, som gånghjälpmedel, men även ortoser som kan bidra med bättre funktion eller som kan påverka musklernas längd och/eller tonus (muskelns spänningsgrad) och ledernas position. Även detta kan fysioterapin hjälpa till med.

Som träningsmängd rekommenderar vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer som den mängd av fysioterapi som bör ske dagligen och veckovis. Kortfattat är det minst 150 minuter pulshöjande aktivitet i veckan, muskelstärkande fysisk aktivitet minst två gånger i veckan och balansträning minst tre gånger i veckan.

All träning och aktivitet som utförs är viktig!

Vi hjälper dig att hitta träning och aktiviteter efter dina egna förutsättningar. Vi kan även hjälpa dig att hitta rätt nivå på din fysioterapi då det finns behov av att träna vissa moment lite extra beroende på vilken neurologisk skada eller sjukdom som du drabbats av.

Texten är framtagen av Kerstin Dellrud Hellmans, sjukgymnast, specialist inom neurologi.

Rehabilitering i Spanien med Optima Rehab

På våra rehabiliteringsresor i Spanien erbjuder vi både individuell fysioterapi och ett flertal gruppträningspass per dag.

 • Inskrivning och utskrivning av fysioterapeut, neuropsykolog och logoped. Tillsammans sätter vi målen med rehabiliteringen
 • Individuell träning varje dag
 • Träning sex timmar per dag
 • Konditionsträning
 • Styrketräning
 • Balansträning
 • Koordinationsträning
 • Rörlighetsträning
 • Handträning
 • Bassängträning
 • Avslappning
 • Mindfulness
 • Träning i havet
 • Träning i hemmet med Optima Online under överseende av fysioterapeut i sex månader
 • Uppföljning efter en vecka, en, tre och sex månader med fysioterapeut

Våra utvärderingar visar på mycket positiva behandlingsresultat till exempel gånghastighet, styrka i ben och balans.

Träning i hemmet med Optima Online

För att bibehålla sina resultat rekommenderar vi fortsatt träning vid hemkomst via Optima Online. Först träffar du en fysioterapeut som tillsammans med dig tar fram olika träningsmoment. Det kan vara kondition, styrka, balans, koordination, rörlighet, stretching, handmotorik och avspänning. Optima Online passar alla då det finns både liggande, sittande och stående träningspass. Tips ges också för att både göra övningarna tuffare och lättare.

Play Video