Ersättning från Försäkringskassan – nu vet du vad resan kommer kosta redan innan vistelsen.

Den 1 oktober 2013 infördes en lag som innebär att du kan ansöka om förhandsbesked hos Försäkringskassan. Det innebär att du redan innan avresan vet hur mycket din vistelse kommer att kosta.

Precis som tidigare måste du dock betala resan när du bokar den för att sedan få ersättning för dina utlägg retroaktivt – alltså i efterhand.

Har du inte möjlighet att ligga ute med pengar kan vi hjälpa dig med dina kostnader tills du erhållit din ersättning. Du kan även söka om lån hos vår samarbetspartner Medical Finance.

Försäkringskassan gör alltid en individuell medicinsk bedömning av ditt behov av rehabilitering. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper dig gärna med ansökan till Försäkringskassan. Om du vill att vi skall hjälpa dig behöver vi få en fullmakt.

Nedan finner du blanketten från Försäkringskassans.