Skip to content

Parkinson

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som gör att hjärnan får svårt att kontrollera nervsignalerna som rörelser. Parkinsons sjukdom gör att cellerna som tillverkar dopamin minskar. Dopamin är en signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna och dopaminbristen vid Parkinsons sjukdom är det som orsakar de symtom som uppkommer.

Symtom vid Parkinsons sjukdom kan vara skakningar, stela muskler, sämre rörelseförmåga, svårt att göra flera saker samtidigt, lågt blodtryck, förstoppning, besvär med urinblåsan, minskad sexlust, ökad svettning, mjälleksem, talsvårigheter, svårt att känna lukt och smak, nedstämdhet och sömnsvårigheter.

Orsakerna till Parkinsons sjukdom och den cellförlust i de områden som producerar Dopamin är ännu inte helt klarlagda, men det finns förmodligen flera samverkande orsaker. Forskning har visat att vissa former av sjukdomen kan vara ärftliga mellan genetiska släktingar. En ökad känslighet mot vissa giftiga ämnen kan också göra att celler i hjärnan som bildar viktiga signalsubstanser förstörs.

Vid behandling av Parkinsons sjukdom finns flera olika läkemedel som kan användas. Behandlingen med läkemedel går ut på att ersätta bristen av dopamin genom att tillföra levodopa, ett ämne som kroppen gör om till dopamin. Läkemedel kan också förbättra verkan av dopaminet, eller bromsa nedbrytningen av levodopa eller dopamin. Läkemedlen kan kombineras på olika sätt för att få bästa möjliga lindring av symtomen.

Fysioterapi är viktig för personer med Parkinson

Den fysioterapeutiska rehabiliteringen är mycket viktig vid Parkinsons sjukdom då träning kan förhindra sekundära komplikationer såsom smärta och nedsatt ledrörlighet. Rehabiliteringen fokuseras ofta på funktion eller gång- och balansrelaterade aktiviteter. Den kan utföras individuellt eller i grupp, på egen hand eller med handledning. Fysioterapeutens roll är att identifiera hinder och möjligheter till träning samt att ge råd om träning.

I avancerade fall är det av största vikt att motverka kontrakturer. Strategier för att påbörja en rörelse och för att komma vidare i den rörelse man utför är också viktigt.

Gångträning och initiering av gång är även det en viktig del av träningen. Denna träning kan ge längre steglängd och ökad gånghastighet, vilket förbättrar och underlättar gångförmågan.

Vi hjälper dig att hitta träning och aktiviteter efter dina egna förutsättningar. Vi kan även hjälpa dig att hitta rätt nivå på din fysioterapi då det finns behov av att träna vissa moment lite extra beroende på vilken neurologisk skada eller sjukdom som du drabbats av.

Rehabilitering för personer med Parkinson med Optima Rehab i Spanien - fysioterapi

På våra rehabiliteringsresor i Spanien erbjuder vi både individuell fysioterapi och ett flertal gruppträningspass per dag. Gruppträningen har olika teman, bland annat:

Vi erbjuder även bassäng- och vattenträning samt avspänning i olika former.

Rehabilitering för personer med Parkinson med Optima Rehab i Spanien – logoped

Upp till 90 procent av de med Parkinsons sjukdom beräknas ha tal- och röstproblem och framför allt i form av svag röst.

Om du har beställt träning med logoped kommer du träna minst fem timmer per vecka med logoped. Totalt minst 14 timmar blir det under behandlingsperioden.

Intensiv behandling med logoped, gärna 4 x 60 min/vecka i sammanlagt 16 timmar har visat sig förbättra talandning, ge en stabilare, mer klangfull och starkare röst, ett tydligare och mer förståeligt tal samt en förbättrad kommunikativ förmåga.

Rehabilitering för personer med Parkinson med Optima Rehab i Spanien – neuropsykolog

Parkinsons sjukdom visar sig i första hand i motoriska symptom, och det är senare i sjukdomsprocessen som problem visar sig med minnessvårigheter, förmåga att lösa problem, planera. Det kan även förekomma svårigheter med att hitta ord. Vi arbetar med CogMed som är ett arbetsminnesträningsprogram.

 • Inskrivning och utskrivning av fysioterapeut, neuropsykolog och logoped. Tillsammans sätter vi målen med rehabiliteringen
 • Individuell träning varje dag
 • Träning sex timmar per dag
 • Konditionsträning
 • Styrketräning
 • Balansträning
 • Koordinationsträning
 • Rörlighetsträning
 • Handträning
 • Bassängträning
 • Avslappning
 • Mindfulness
 • Träning i havet
 • Träning i hemmet med Optima Online under överseende av fysioterapeut i sex månader
 • Uppföljning efter en vecka, en, tre och sex månader med fysioterapeut

Träning i hemmet vid Parkinson med Optima Online

För att bibehålla sina resultat rekommenderar vi fortsatt träning vid hemkomst via Optima Online, där man under ledning av fysioterapeuter kan träna kondition, styrka, balans, koordination, rörlighet, stretching, handmotorik och avspänning. Optima Online passar alla då det finns både liggande, sittande och stående träningspass. Tips ges också för att både göra övningarna tuffare och lättare.

Lämpliga pass vid Parkinsons sjukdom kan vara träning av hållning och bålmuskulatur, stretch, pass med styrkeövningar, balansträning, koordination och rörlighetsträning, men även finmotorik och handträning.

Play Video