Vår behandling vid afasi

Här berättar vi om vår behandling i varmt klimat för dig som har drabbats av afasi. Efter stroke sker en viss spontan återhämtning efter första perioden – med riktad träning kan du fortsätta din återhämtning under en längre period. Forskning har visat att intensiv språklig träning med handledning av logoped kan ge resultat även flera år efter insjuknandet. Dysartri, afasi och röstsvårigheter kan förekomma i kombination eller var för sig – tillsammans med våra logopeder kan du få hjälp att förbättra samtliga.  

Vår behandling utgår från dig och dina behov

Som gäst hos oss erbjuds daglig behandlingskontakt med logoped. Vår afasi-behandling utformas individuellt utifrån dina svårigheter, resurser, behov och önskemål. Vid behandlingsperiodens början görs en bedömning av gästens svårigheter och därefter kommer gäst och logoped  överens om vad ni ska rikta in er på under perioden.  Finns dokumentation om tidigare bedömningar och behandlingsinsatser från din hemort anser vi att dessa ska tas med. Allt för att träningen ska kunna anpassas individuellt för dig på bästa sätt.

Några exempel på behandling

Behandlingen kan till exempel inriktas på att träna upp de delar av språket som är påverkade. Exempelvis förmågan att hitta ord eller skrivförmågan. Vi kan också arbeta med att träna upp andra förmågor som kompenserar utsatta områden. Bland annat jobbar vi med att skriva stödord till ett samtal, eller förmågan att använda kroppsspråk för öka din förståelighet. Vid behov erbjuds också separata samtal med anhöriga.

Våra logopeder arbetar för dig med ett fågelperspektiv

Din individuella behandling med logopeder hos oss bygger på att skapa en förståelse för tal- och språksvårigheterna hos både dig som drabbats av stroke – men också anhöriga och exempelvis assistenter. Här får du hjälp till att få råd och hitta strategier som är skräddarsydda för dig. Det bygger bland annat på att hitta en bra kommunikation för vardagen – för att livet ska fungera så bra som möjligt.

Din logoped under behandlingen har en viktig uppgift – att utrusta både dig och anhöriga med kunskap och redskap för att ni tillsammans ska kunna fortsätta rehabiliteringen hemma i vardagen.

Afasi-behandling i varmt klimat – vi har lång erfarenhet

Som gäst hos oss kan du känna dig trygg. Vi har bedrivit specialiserad rehabilitering för neurologiska patienter sedan 2011 och har arbetat med klimatvård genom landstinget sedan 1992. Våra rehabiliteringsprogram är framtagna av medicinsk expertis och står under kontroll av vårt rehabiliteringsråd.